Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Nevá?ně  

Vytisknout Vytisknout

Apokalyptická hra s panáky

Jestliže jsou spravedliví vzati do nebe, zatímco hříšníci zůstanou na zemi, aby je soudil Satan, dej si drink.

Jestliže vyjedou čtyři jezdci, a jako čtvrtý jede plavý kůň, a jméno toho, který na koni sedí, je Smrt, dej si drink.

Jestliže slunce zčerná jako žíněný pytel, dej si drink.

Jestliže měsíc zrudne jako krev, dej si drink.

Jestliže hvězdy nebeské padají na zem, dej si drink.

Jestliže králové země, knížata a boháči, úředníci a mocní, služebníci i svobodní se skryjí v jeskyních a ve skalách, dej si drink.

Jestliže na zem spadne krupobití a oheň smíšený s krví a třetina stromů a veškerá tráva bude spálena, dej si drink.

Jestliže se třetina všech vod promění v krev, dej si drink.

Jestliže třetina všech vod zhořkne jako pelyňek, dej si drink.

Jestliže přijdou kobylky velké jako koně, s žihadlem jako štír, tváří člověka, vlasy jako žena a zuby jako lev, a začnou útočit na lidi a zabíjet je, dej si drink.

Jestliže přijde dvěstě milionů jezdců na koních, kteří vydechují oheň a kouř a síru, a útočí na lidstvo, dej si drink.

Jestliže navzdory tomu lidé nebudou litovat svých vražd, čarodějnictví, smilstev a krádeží, dej si drink.

Jestliže přijde Antikrist, aby vládl všem národům železnou holí, dej si drink.

Jestliže musíš mít Antikristovo znamení na pravé paži nebo na čele, abys mohl nakupovat a prodávat, dej si drink (dva drinky, pokud tím znamením je číslo šest set šedesát šest).

Jestliže andělé pokryjí ty, kteří nosi znamení, vředy a boláky, a promění moře i čistou vodu v krev, a spálí lidstvo plamenem, dej si drink.

Jestliže velké zemětřesení zničí všechny hory a ostrovy na Zemi, dej si drink.

Jestliže se vrátí Kristus a svede s Antikristem bitvu u Armageddonu, sváže jej a shodí do bezedné propasti, vzkřísí věřící z mrtvých, bude vládnout planetě v míru a harmonii tisíc let, poté vezme spravedlivé do nebe a svrhne duše zavržených do ohnivé propasti, aby zde hořeli navěky, doraz flašku.

 

English version

 

  Zpět do nadřazené sekce Nevá?ně  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019