Úvodní strana / Články / Konference / Odkazy
Fotky / Downloadz / Kontakt

Citát chvíle

    ... chcete-li definici na jeden ?ádek - takovou, se kterou pravd?podobn? nebude v?t?ina Chaoist? nesouhlasit - nabízím následující. Chaoisté obvykle vyznávají meta-víru, ?e víra je pouhým nástrojem k dosa?ení cíle; nikoliv v?c sama pro sebe.

    - Peter Carroll, January, 1992 -

Reklama

Toto je ChaoSpace

Kontinuum, v kterém je možné naprosto cokoliv. Nenechte se zmást jeho zdánlivou krotkostí. Nikdy nevíte, co se přihodí za pět minut. Po dlouhé době se egregor ChaoSpace dal znovu do pohybu. Jak jste si asi všimli, hodně se tu toho změnilo. Nejenom, co se týče grafiky. Přibyly nové články, nové odkazy, zjednodušila se orientace v obsahu portálu. Pravda, některé služby zatím chodí pouze na staré verzi, ale i to se brzy změní; tak jak bude postupovat práce na jádru systému.

I poté, co bude migrace na nový systém dokončena, zůstanou staré odkazy funkční (tedy drtivá většina), neb myslím na všechno. Takže pokud máte na svých stránkách odkazy dovnitř ChaoSpace, nijak se tím netrapte. A pokud na nás nikde odkaz nemáte, hleďte to napravit.

EU Magick

Do budoucna bych rád přidal i moderované diskuse, současná nabídka diskusních skupin je dost úzká. Jinak bych rád připomněl, že stále hledám spolupracovníky — redaktory, kteří by mi pomáhali doplňovat obsah kvalitními překlady i vlastní tvorbou.

Dalším, zcela logickým krokem do budoucna je založení virtuálního templu ChaoSpace. Tedy první česko-slovenské skupiny chaosmágů organizovné zcela volně po vzoru KIA nebo Z-Clusteru. Pro ty, které by takováto forma spolupráce zajímala, je zde otevřená diskuse k tématu.

Kontakt

Webmaster - lykantrop@yahoo.co.uk

Slovo redakce

Tak jsem m?l po n?jaké dob? m?l pocit, ?e bych m?l na t?chhle stránkách zas n?co trochu vylep?it, a nesta?il jsem se divit. Do konferencí p?ibylo b?hem posledního týdne n?kolik set p?ísp?vk?, bohu?el velmi pochybného obsahu.

Obávám se ?e viagru ani valium nikdo z náv?t?vník? nepot?ebuje, tak jsem je trochu promazal.

Bohu?el jsem také musel do konferencí p?idat CAPTCHA ov??ování, abych zabránil dal?ím nájezd?m spamovacích robot?. Doufám, ?e Vás ta trocha nepohodlí neodradí od diskuse.

- Hrab? -

 

Hledat

      

    Rozšířené hledání

Nejnovejší clánky

Anketa

Kolik noh má pavouk?

?est
osm
deset

 

Zobrazit výsledky

copyright © Hrabě 2001-2005,   poslední aktualizace 08.07.2006 19:53:26
design & skripty © Hrabě 2004-2005,   hosted by www.hyperlink.cz,   powered by Apache