Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Jozef Karika

Fragmenty z porno-mágie

Ako doplnok k podnetným článkom Dr. Boha prikladáme niekoľko mierne obscénnych poznámok k praxi, ktorá môže mať význam v istom štádiu procesu mágovej deliberácie.

Masturbácia a mágia

Imaginácia a vôľa sú dve základné sily mágie. Voči tomuto výroku máme isté výhrady, avšak v danom ohľade poslúži dobre.

Chtíč (vôľa) a imaginácia sú dve základné sily masturbácie. Zušľachtením masturbácie sa dá podstatne urýchliť doba zvládnutia magickej imaginácie, koncentrácie a kontemplácie.

K mágii môže byť človek vychovávaný už od rannej puberty správnou masturbáciou. Pri nej imaginuje svoje sexuálne fantázie a priania. Obrazy zároveň oživuje vznikajúcou slasťou. Musia byť dynamické, plastické, farebné a živé.

Po zvládnutí imaginačného aspektu masturbácie, môže ašpirant pristúpiť ku koncentračnému a kontemplačnému aspektu. Koncentračný posiluje tak, že počas masturbácie sa doslova vnára do rozkoše a skúma ju. Môže tak činiť na rôznych častiach tela, sledujúc jej rozdielnu povahu. Pokročilý ašpirant sa takto dokáže premeniť v čistú slasť, čím môže preniknúť až k disponovaniu jej obrovskými energiami.

Kontemplačný postup je opačný. Ašpirant sa necháva unášať vlnami slasti, bez akejkoľvek tendencie "zhusťovať" - koncentrovať svoje vedomie.

Ďalším bodom výcviku je moment "vystrelenia" energie. Ak túto operáciu ašpirant dobre zvládne pri masturbácii, nebude s ňou mať problémy ani počas magických operácií, od práce so živlami, cez sigilárnu mágiu až po tvorbu elementálov a ostatné záležitosti.

Magická masturbácia je teda jedným zo základných nástrojov porno-mágie. Vďaka jej pomoci je možné kvalitne zvládnuť napríklad celý systém prvej knihy F. Bardona do dvoch rokov. Magická masturbácia je taká masturbácia, pri ktorej je vedome aplikovaný jeden, viacere alebo všetky z nasledujúcich prvkov.

Operácie magickej masturbácie Magické operácie
imaginácia - sexuálne fantázie tvorba všetkých imaginačných foriem
koncentrácia na slasť koncentrácia ako taká, koncentrácia potrebná na zhusťovanie všetkých fluid
kontemplácia - vciťovanie sa do slasti rozvoj senzitivity. vyciťovanie živlov, fluid a entít
orgazmický výbuch emisia energii
po-orgazmické uvoľnenie magické ticho

Inšpiračný výňatok z praxe porno-mágie

Menší porno rituál pentagramu

(podľa formy LBRP rádu T.G.D.)

Mág stojí tvárou k východu. Magička leží tvárou k západu (hlavou na východ), nohy roztiahnuté. Provokuje mága svojou vulgaritou.

 1. Mág sa dotkne čela intonujúc HOOR-PAAR-KRAAT. Magička pohľadí svoju vagínu, mierne masturbuje intonujúc RA-HOOR-KHUIT.
 2. Mág sa dotkne hrude a intonuje HERU-RA-HA. Magička sa pomazná so svojimi prsiami, dotkne sa hrude a intonuje HERU-RA-HA.
 3. Mág sa dotkne genitálii, intonuje. RA-HOOR-KHUIT. Magička olíže vaginálny sekrét zo svojich prstov a intonuje HOOR-PAAR-KRAAT.
 4. Mág sa dotkne pravého pleca. Intonuje TA-NECH. Magička pohľadí ľavú bradavku, intonuje BES-NA-MAUT.
 5. Mág sa dotkne ľavého pleca. Intonuje BES-NA-MAUT. Magička pohľadí pravú bradavku, intonuje TA-NECH.
 6. Mág zopne dlane na hrudi a intonuje ANKH-AF-NA-KHONSU. Magička pokľakne pred mága. Vloží jeho penis medzi prsia, zopne na ňom ruky a intonuje ANKH-AF-NA-KHONSU.
 7. Mág pokročí k východu. Načrtne pentagram prislúchajúcou zbraňou (Palica na vyvolanie, dýka na zažehnanie.). Rukou priblíži hlavu kľačiacej magičky k svojmu vztýčenému penisu a vnikne do jej úst. Magička ho orálne dráždi. On kumuluje energiu a vychutnáva rozkoš, pričom vdychuje sväté meno THERION a necháva ho imaginačne prechádzať všetkými centrami stredného piliera. Keď cíti, že energia je dostatočne nakumulovaná, odtiahne magičku a so znakom Hóra projektuje sväté meno THERION. Vráti sa znakom Harpokrata do tichej meditácie. Magička nech zatiaľ koná tak, aby bolo jej vzrušenie stupňované.
 8. Mág sa otočí na sever. To isté, ale intonuje sväté meno NUIT.
 9. Mág sa otočí na západ. To isté, ale intonuje sväté meno BABALON.
 10. Mág sa otočí na juh. To isté, ale intonuje sväté meno HADIT.
 11. Mág sa vráti na východ. Dokončí kruh, natiahne ruky do tvaru kríža a povie:
 12. Predo mňou AHEPHI. Imaginuje muža s opičou hlavou. Kvalitu vzdušnú.
 13. Za mňou TUMAUTEF. Imaginuje muža so šakalou hlavou. Kvalitu vodnú.
 14. Po mojej pravici KABESHUNT.Imaginuje muža so sokolou hlavou.Kvalitu ohnivú.
 15. Po mojej ľavici AMESHET. Imaginuje muža s ľudskou hlavou. Kvalitu zemnú.
 16. Magička ho orálne, prípadne inak, privedie k slastnému orgazmu, pri ktorom on extaticky invokuje:
 17. Okolo mňa žiari pentagram!
 18. A nado mňou žiari šesťcípa hviezda!
 19. S ejakulátom naložia spôsobom, ktorý ich najviac vzrušuje.
 20. Opakujú 1 až 6, Thelemický kríž.

Rituál symbolu mága porno-mágie

(môže byť aplikovaný na zahájenie a ukončenie každej operácie porno-mágie)

Všetkým mágom a magičkám schopným jeho vykonávania, bude symbolika dokonalo jasná.

 1. Mág čelom k východu. Načrtne pred seba astrologický znak Marsa. Skrze jeho kruh vedie nárys obrysu falu, pričom tento začína vo výške ľavej slabiny, kulminuje vo výške stredu čela a končí na úrovni slabiny pravej. Z úrovne genitálií vedie mág meditatívne zdola nahor náčrt šípu, prechádzajúc po zvislej ose predchádzajúceho obrazca. Šíp (šípka) prechádza všetkými sefirami stredného piliera mágovho tela a končí vo výške šiestej čakry. Mág sem meditatívne vystúpi vedomím. Nad falom vykreslí malý znak astrologického Slnka, pričom musí vyvstať pocit osvietenia a žiary lokalizovateľný niekoľko centimetrov nad temenom hlavy. V tomto stave mág vnútorne invokuje chtíč východu, precítiac jeho kvalitu.
 2. To isté, smerom k severu.
 3. To isté, smerom k západu.
 4. To isté, smerom k juhu.
 5. Všetky štyri kvality zjednotí vo svojom fale a zmieša s kvalitou vlastného chtíča.
 6. Vytvorí okolo seba žiarivý vír čistého svätého chtíča.
 7. Magička tak môže učiniť v istom bode svojho čela, ovládanom Marsom.
 8. Takto je mág pripravený na rituálne operácie porno-mágie.

Poznámka: Pri bode 6 by mal byť mág nadmieru pozorný a sústredený. Ak totiž jeho chtíč nebude dostatočne oslobodený, vytvorí okolo seba lepkavý vír priťahujúci larvy.

Rituál symbolu magičky porno-mágie

 1. Magička stojí čelom k východu. Je buď nahá alebo odená v šatách alebo v sukni. Prsteníček a ukazovák, ktorými bude vykreslovať, vnorí do prirodzenia (vzrušenie). Potom vedie ťah z úrovne čela smerom k pravému ramenu. Odtiaľ dole k úrovni prvej čakry a následne k ľavému ramenu a zase k východiskovému bodu na úrovni čela. Ťah z ľavého uhla vzniknutého útvaru (to jest z piktogramu bežne označujúceho ženské pohlavie) smerom k pravému. Z úrovne druhej čakry ťah k čelu, kam vystúpi vedomím. Nad piktogramom vykreslí znak astrologického Slnka, pričom má vyvstať pocit osvietenia a žiary lokalizovateľný niekoľko centimetrov nad temenom hlavy. V tomto stave magička invokuje chtíč východu, precítiac jeho kvalitu.
 2. To isté smerom k severu.
 3. To isté smerom k západu.
 4. To isté smerom k juhu.
 5. Všetky štyri kvality zjednotí v oblasti svojej druhej čakry alebo v pohlaví a obohatí o kvalitu vlastného chtíča.
 6. Vytvorí okolo seba žiarivý vír čistého svätého chtíča.
 7. Takto je magička pripravená na rituálne operácie porno-mágie.

Adrenalínový doping pre mága pred vyvrcholením počas operácií porno-mágie

Ak je mág tesne pred vyvrcholením a nechce tak učiniť priamo v magičke, nech masturbujúc pokľakne medzi jej roztiahnutými nohami. Ona nech masturbuje spôsobom porno-mágie, ktorý podnieti prudký výbuch mužskej sexuálnej energie a následne aj semena. Tento spôsob vyzerá takto: Ukazovák a malíček magičky sú vztýčené, čím vzniká obscénne gesto. Prsteníkom a prostredníkom vnikne do vlhkej lastúry, palec je ukrytý v dlani. Mág tak vníma gesto starých, predstavujúce rohatého boha, Pana, dvoj-astrál alebo čokoľvek iné, avšak intuitívne veľmi rajcovné. Naviac je tento symbol smerujúci k zemi, čo rýchlo vyprovokuje orgazmus.

© JK 2001

 

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019