Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Jozef Karika

Tri poznámky k nabíjaniu magických sigíl

1. Eros

Po teoretickej aj praktickej stránke sa dobrou ukázala byť metóda vyplývajúca z porno-mágie. Nabíjanie sexuálnou energiou sa považuje za jedno z najmocnejších. Autoerotické postupy môžu byť pre úvodné experimenty vhodnejšie, pretože jednotnosť koncentrácie a celkovo duševného stavu želaným smerom je v tomto prípade jednoduchšia.

Efektívny je nasledujúci postup:

Sigilia sa lepiacou páskou prilepí na okraj televíznej obrazovky a to tak, aby pri sledovaní obrazu bolo mimo ohniska pohľadu. Objekty nachádzajúce sa bližšie k periférii sú menej uvedomované, ale stále ešte zmyslovo vnímané. Vhodná je projekcia kvalitného pornografického filmu spojená s masturbáciou. Film by mal zaujať, čím odstráni kŕčovité sústredenie na sigiliu, brániacie jeho hĺbkovej implantácii do nevedomia. Myšlienka na nabíjanie by mala byť len akýmsi akcentom podfarbujúcim celý akt.

Cieľ alebo cieľovú oblasť operácie je možné uviesť do súľadu s pornografickým žánrom, čím sa dosahuje priamejšia stimulácia želanej nevedomej sféry.

Cieľová oblasť Žáner (scéna)
saturnská temné SM, tortúra, fetišizmus
jupiterská hetero- alebo homosexuálny styk
martická násilný tvrdý sex, SM
slnečná autoerotika
venušská lesbický sex
merkúrska skupinový sex
lunárna teen sex (svetlá Luna), čierny latex, fetišizmus (temná Luna)

Operácia sa dá upresniť aj ďalším zaujímavým spôsobom - oči vykonávajú iný pohyb pri kreovaní imaginačnej predstavy a iný pri spomínaní na reálne udalosti. Dôvodom k tomu je, že pri týchto činnostiach sa aktivizujú iné mozgové oblasti, následkom čoho sa oči pohnú iným smerom. (Toto využívajú policajní vyjednávači pri zisťovaní toho, či niekto hovorí pravdu, alebo si vymýšľa. Nenápadná otázka na reálnu minulosť a potom popud k vytvoreniu predstavy ľahko prezradí, ktorým smerom sa oči dotazovanej osoby v budúcnosti pohnú pri spomínaní na realitu a ktorým pri vymýšlaní.) Základných je osem pohybov očí, ktoré súvisia s ôsmimi činnosťami mozgu ako aj rôznymi časovými vektormi (rád LCN) atď. Svoje individuálne smery je najlepšie zistiť pokusom a pozorovaním. Keď ich ovládate, môžete sigiliu na ráme TV umiestňovať do tej oblasti, kde ich zmyslové vnímanie povedie k najíntenzívnejšej stimulácii mozgového centra, ktoré najviac súvisí s povahou viery zhmotnenej v sigilii.

2. Thanatos

Jeden z najmocnejších nekonvenčných spôsobov nabíjania je nabíjanie za dopomoci blízkosti smrti, napr. bungee jumpingu. Spája sa v ňom niekoľko momentov definovaných Spareom a Carollom ako zásadných pri nabíjaní. Priame ohrozenie života vyvolá zľaknutie, ktorému sa v bežnom živote vyrovná len máločo. Dotkne sa až jadra bytosti - Kia. Extatické pocity zažívané po skoku (resp. pri väčšine extrémnych športov), sú práve prílivom energie z Kia. Táto energia sa fyziologicky indukuje pôsobením adrenalínu a endorfínov. Pri skoku mág cíti, ako vedomá osobnosť utrpí ochromujúci šok a je doslova odsunutá stranou. Na malý okamih dochádza k autentickému dotyku s Kia.

Zmysly tento šok taktiež nezvládajú a dôjde k ich preťaženiu. Napríklad zrakový vnem približujúcej sa zeme sa vďaka rýchlosti zleje do jednej farebnej šmuhy, ktorá si však zachováva zvláštnu štruktúru. Vznikne ideálny podklad pre imagináciu sigilie. Vnímavý mág presne cíti, kedy to "cvakne" a vedomá osobnosť je vyradená. Je to moment priamej komunikácie s Kia. Sigilum imaginované v tomto momente je nutne nabité ohromným prílivom energie. Moment spätného trhnutia lana sa pravdepodobne postará aj o náhle pretrhnutie imaginácie a jej zabudnutie.

Začať imaginovať za takýchto podmienok sigiliu vyžaduje značnú dávku vnútornej kontroly, odhliadnuc od toho, že to v tunajších podmienkach nie je práve najlacnejší spôsob nabíjania. Podobný postup sa dá použiť aj pri niektorých iných extrémnych športoch. Bungee jumping je výhodný vtom, že nevyžaduje sústredenie na žiadnu fyzickú činnosť.

3. Thanateros

Spojenie základných stavebných elementov prvých dvoch poznámok do jediného aktu.

Copyright © JK, 2002

 

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019