Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Invokace vlkodlaka

Toto kouzlo - zaříkadlo by podle autora stránek ze kterých jsem čerpal mělo pocházet ze středověku, vzhledem k tomu, že žádost o moc stát se vlkodlakem je adresována ďáblovi. Ve středověku byli vlci považováni za ďáblovy vyslance, a ti, kteří zaútočili na člověka, byli považováni za čarodějnice nebo vlkodlaky proměněné ďáblem. Osobně tomu údaji o stáří moc nevěřím. Forma zaklínadla je totiž poměrně komplikovaná. Ještě tak možná některé jeho části by mohly bycházet z nějakého starého zaříkání.

Ponechejme teď stranou spekulace o původu zaříkadla. V rukou zkušeného operatéra se může tak jako tak snadno proměnit v účinný nástroj. Vzhledem k tomu, že anglický text má velmi působivou dikci a rytmus, ponechávám ho tak jak je. Ve vedlejším sloupci pak uvádím překlad, bez pokusu o přebásnění.

Z pohledu magie chaosu však tato invokace trpí jedním zásadním nedostatkem. Obecně by se mág měl vyvarovat spojovat svou cestu se záměry nějaké vyšší bytosti, jejíž cíle v tomto světě mu nejsou příliš zřejmé nebo se rozcházejí s jeho vlastními. Proto bych příppadným experimentátorům na tomto poli doporučil inkantaci v tomto smyslu upravit. To je více než vážně míněné doporučení.

Ještě bych rád uvedl, že text byl publikován v knize „The Were-wolf and Other Tales from the Dark Side of the Moon“ od Johna Millera a Tima Smithe.

Spirits from the deep
who never sleep,
Be kind to me.

Spirits from the grave
Without a soul to save,
Be kind to me.

Spirits of the trees
That grow upon the leas,
Be kind to me.

Spirits of the air,
Foul and black, not fair,
Be kind to me.

Water spirits hateful,
To ships and bathers fateful,
Be kind to me.

Spirits of earthbound dead
That glide with noiseless tread,
Be kind to me.

Spirits of heat and fire,
Destructive in your ire,
Be kind to me.

Spirits of cold and ice,
Patrons of crime and vice,
Be kind to me.

Wolves, vampires, satyrs, ghosts!
Elect of all the devilish hosts!
I pray you send hither,
Send hither, send hither,
The great gray shape that makes men shiver!
Shiver, shiver, shiver!
Come! Come! Come!

Come, spirit so powerful! Come spirit so dread,
From the home of the werewolf, the home of the dead.
Come, give me thy blessing! Come, lend me thine ear!
O spirit of darkness! Oh spirit so drear!

Come mighty phantom! Come great Unknown!
Come from thy dwelling so gloomy and lone.
Come, I beseech thee; depart from thy lair,
And body and soul shall be thine, I declare.

Haste, haste, hast, horrid spirit, haste!
Speed, speed, speed, scaring spirit, speed!
Fast, fast, fast, fateful spirit, fast!

I offer to thee, Great Spirit of the Unknown,
this night, my body and soul,
on the condition that thou grantest me,
from this night to the hour of my death,
the power of metamorphosing, nocturnally, into a wolf.
I beg, I pray, I implore thee — thee,
unparalleled Phantom of Darkness,
to make me a werewolf — a werewolf!

Make me a werewolf! Make me a man-eater!
Make me a werewolf! Make me a woman-eater!
Make me a werewolf! Make me a child-eater!
I pine for blood! Human blood!
Give it me! Give it me tonight!
Great Wolf Spirit! Give it me, and
Heart, body, and soul, I am yours.

'Tis night! 'Tis night! and the moon shines white
Over pine and snow-capped hill;
The shadows stray through burn and brae
And dance in the sparkling rill.

'Tis night! 'Tis night! And the devil's light
Casts glimmering beams around.
The maras dance, the nisses prance
On the flower-enamelled ground.
'Tis night! 'Tis night! And the werewolf's might
Makes men and nature shiver.
Yet its fierce gray head and stealthy tread
Are nought to thee, oh river!
River, river, river.
Oh water strong, that swirls along,
I prithee a werewolf make me.
Of all things dear, my soul, I swear,
In death shall not forsake thee.

Author unknown

Duchové z hlubin
kteří nikdy nespíte
buďte mi nakloněni.

Duchové z hrobů
bez duše k záchraně
buďte mi nakloněni.

Duchové stromů
jež rostou nad pasekami
buďte mi nakloněni.

Duchové vzduchu
černí a nečistí
buďte mi nakloněni.

Zlovolní duchové vod
osudní lidem a plavcům
buďte mi nakloněni.

Duchové mrtvých v zemi
kteří kráčíte bezhlesně
buďte mi nakloněni.

Duchové žáru a ohně
ničiví v hněvu
buďte mi nakloněni.

Duchové chladu a ledu
patroni zločinu a neřesti
buďte mi nakloněni.

Vlci, upíři, satyrové, strašáci!
Výkvěte všech ďábelských zástupů!
Žádám vás, sešlete sem
sešlete sem, sešlete sem
tu velkou šedivou podobu před níž se lidé třesou!
Třesou, třesou, třesou!
Sem! Sem! Sem!

Sem, ty mocný duchu! Sem, duchu tak hrozný
z domu vlkodlaka, z domu mrtvých
Přijď, dej mi své dary! Přijď, propůjč mi svůj sluch!
Duchu temnot! Pochmurný duchu!

Přijď, mocný přízraku! Přijď, velký Neznámý!
Vyjdi ze svého příbytku, temného a osamělého
Přijď, já tě žádám; vyjdi ze svého doupěte
a tělo i duše bude tvé, to slibuji

Pospěš, pospěš, pospěš, hrozivý duchu, pospěš!
Uháněj, uháněj, uháněj, strašlivý duchu, uháněj!
Rychle, rychle, rychle, osudný duchu, rychle!

Nabízím ti, Veliký duchu Neznáma
této noci své tělo a svou duši
za podmínky, že mi udělíš
od této noci do hodiny mé smrti
moc nad přeměnou, v noci, ve vlka
Žádám tě, prosím, zapřísahám tě — tebe
jedinečný Přízraku Temnot
učiň mě vlkodlakem — vlkodlakem!

Učiň mě vlkodlakem! Učiň mě požíračem mužů!
Učiň mě vlkodlakem! Učiň mě požíračem žen!
Učiň mě vlkodlakem! Učiň mě požíračem dětí!
Prahnu po krvi! Po lidské krvi!
Dej mi to! Dej mi to teď!
Veliký Vlčí Duchu! Dej mi to
a srdcem, tělem, duší, jsem tvůj.

Je noc! Je noc! A měsíc bledě září
nad borovicemi a zasněženým pahorkem
Stíny se mihotají nad potokem a kolem přehů
a tančí v jiskřivém plameni

Je noc! Je noc! A ďábelské světlo
zaří blyštivými paprsky kolkolem
Tančí můry, satyrové rejdí
na zemi pokryté květy
Je noc! Je noc! A před mocí vlkodlaka
třese se člověk i příroda
Jeho krutá šedá tvář a kradmé kroky
ještě něco znamenají, ó řeko!
Řeko, řeko, řeko
bystrá vodo, vířící kol a kol
Učiň mě vlkodlakem
Věc ze všech nejdražší, má duše, slibuji
tě ani ve smrti neopustí

Autor neznámý

 

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019