Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Frater Libidinosus

O elementálech

Elementálové! Jaké zvláštní slovo. A ještě zvláštnější denotát (to, co to slovo označuje).

V první řadě je třeba poznamenat, že v této oblasi magie (stejně jako v každé jiné) panuje terminologický chaos. Jaký je vlastně význam slova elementál? My jím budeme rozumět jakýkoliv energetický, tj. mentální, astrální, étérický, ektoplazmatický, případně elektromagnetický výron, vědomě oživený vůlí magika. Obyčejně je elementál při stvořitelském aktu vybavený taktéž jakýmsi programem či myšlenkovým mechanismem.

Slovem „elementál“ však býva často označována i přírodní, živlová bytost. Někteří autoři (např. Bardon) zase používají označení „elementár“. Tím je myšlený elementál, při jehož tvorbě byl použitý alespoň jeden ze čtyř základních živlů — elementů. Tedy astrální elementál je někdy také elementárem. Důslednosti je třeba také při rozlišování pojmů elementál a larva. Larva je takový myšlenkový či emocionální výron, který není oživený vědomě a žije — parazituje nezávisle na vůli svého tvůrce.

Tvorba elementálů

Je napínavý a zajímavý proces. Náročnost postupů se zvyšuje tím víc, čím hrubohmotněji má elementál působit. Vytvořit jednoduchého — mentálního elementála není vůbec složité, i když jeho udržení a vybavení alespoň minimální silou samozřejmě vyžaduje průměrný magický výcvik.

V případě, že má elementál působit i v astrální rovině, je potřeba k myšlenkové konstrukci připojit emoční prvek. To neznamená, že by se magik měl při tvorbě nechat unášet emocemi, ale že by měl být schopen vyvolat v duchu jejich různé kvality (emoce jsou vlastně naším způsobem prožívání živlů). Takto vyvolanou kvalitu, například aktivity a dynamičnosti — oheň, musí operatér dokázat vůlí doslova uchopit a přenést do myšlenkovo-imaginační formy. Při vytváření víceživlového elementála je dokonce potřebné uložit více kvalit vedle sebe (např do formy koule) a prožívat je též odděleně, vedle sebe a zároveň. K této oblasti patří i tvoření za pomocí prostředků jako je např. sex, drogy, hudba, tanec. Mág tedy emoci nevyvolá silou vůle, ale vnějším podnětem. Otázkou potom je, jak můžeme elementála v makrokosmu ovládat, pokud neovládáme odpovídající mikrokosmickou kvalitu.

Pokud chceme svůj výtvor vybavit životním étérem, musíme ho umět oddělid od svého étérického těla. Zpočátku je však těžké odhadnout, kolik je vhodné oddělit bez toho, že by utrpěl sám magik.

Známkou jisté pokročilosti bývá schopnost tvoření společně s napojením na fyzický předmět. Pokud se to podaří, je elementál jaksi konzistentnější, pevnější. Avšak vytvořit pouto mezi fyzickým předmětem a nefyzickou entitou je poměrně těžké..

Je třeba ještě podotknout, že při všech uvedených způsobech může magik použít svou substanci (mmentální, astrální, étérickou atd.) anebo substanci univerzální.

Problematikou elementálů se dost podrobně zabývá Bardon (Brána k opravdovému zasvěcení). Několik poznámek k němu. K práci v mentální rovině řadí elementály, v astrální rovině elementáry, avšak v souvislosti s elektromagnetickým fluidem je popsaná pouze tvorba voltů, ne vlastních bytostí. Nota bene!

Používání fluidických kondenzátorů je vpodstatě velmi efektivnní a usnadňuje práci. Je však třeba mít na paměti jednu věc. Rostliny mají svou planetární signaturu (dokonce víc signatur — primární, sekundární, atd.) Takže jedna z planetárních sil je v nich kondenzována větší, specifičtější měrou. Pokud tedy požijete Bardonův složitý kondenzátor, což je přes dvacet rostlin, musí vám být jasné, že svého elementála vybavujete mnoha „odstíny“ astrologických sil. A všechny tyto odstíny musíte ve své duši vědomě zvládat (umět rozlišovat, uchopovat atd.). V případě, že to nedokážete, je to z pohledu elementála „díra“, skrze kterou může působit. Takže platí, že čím víc sil se do elementála vloží, tím víc jich operatér musí vůlí ovládat.

Dále k Bardonovu ujišťování, že elementál ve vás vidí své stvořitele a absolutní vládce. Ano, je to tak. A u nižších tříd elementálů se tím není třeba příliš trápit. Ale u těch složitějších (čtyřživlových, s fyzickým tělem, složitým kondenzátorem, vybavených vlastní inteligencí, schopností učit se atd.) se může stát — a také stane — jedna věc. Nějakou dobu bude takový elementál ovládaný čistě vůlí. Potom se vymaní zpod kontroly a odejde. Stává se to často a vysvětlení je mnoho. Jedno z nich (velmi, velmi nepopulární) je, že se do elementála projektují vlastnosti jeho tvůrce a tedy i jeho vztah ke svému Stvořiteli — Bohu! Takže elementál ve vás bude vidět svého stvořitele a bude přesně zrcadlit váš vztah ke Stvořiteli. Jste pokorní a věrně následujete boží vůli? Potom i vaše „děti“ budou takové. Znáte to: „Jaký otec, takový syn.“

Rozklad elementálů

Zatímco na rozklad imaginačně-mentálního elementála postačí silné soustředění, u složitějších typů je občas zapotřebí i kladiva. Všeobecně se doporučuje nepostupovat unáhleně a nahromaděnou sílu uvolňovat postupně. Přesto však může dojít k určitým nepříjemnostem. Zajímavý fenomén občas nastává při ničení fyzického těla složitého elementála (zvláště pokud bylo vlastnoručně vymodelované a impregnované vašimi fluidy). Tehdy se může stát, že například při odlomení ruky figurky pocítíte ostrou bolest v rameni apod.

Tvrzení, že zničením fyzické schránky zničíte zároveň i příslušnou bytost, se ve světle praxe neukázalo jako stoprocentně pravdivé. Stává se, že zničený elementál ještě několik týdnů navštěvuje magika ve snech.

Při rozkladu elementálů vystupuje do popředí i jistý etický ... (přehlušení smíchem z publika) moment. Ti složitější se občas doopravdy brání. Nejčastější je podsouvání myšlenek typu: „Jak potom budeš řešit to, na co jsem byl určen?“ Na poslední chvili se rozklad odloží na později. To už je závažná chyba. V případě, že je elementál silný, mohou se dostavit vlny strachu, dokonce i nepřirozené sluchové vjemy.

Je dobré dávat si pozor na pocit rozlévající se duší při ničení samostatnějších elementálů.

Použití elementálů

K čemu je dobré mít dlouhodobě vytvořeného elementála? Povězme si narovinu, že k ničemu (resp. skoro k ničemu). Široká škála použití se každou novou praktickou zkušeností zužuje. Samozřejmě v případě, že vám nejde jen o pragmatický užitek. Při myšlenkovém zkoumání jednotlivých případů použití totiž najdete mnoho nedostatků a nevýhod.

Obrana

Mít obranného elementála, který zastraší každého potencionálního útočníka, se na první pohled zdá velmi chytré. Ale už po několika pokusech lze postřehnout, že vypjaté situace, kdy jste někým ohrožován, se vyskytují častěji právě v obdobích, kdy jste magicky chráněný. Má to dva důvody.

Za prvé, každý se chce realizovat. Pokud je jen jeden způsob realizace, může jej elementál urychlit.

Za druhé, při tvorbě musíte imaginovat úlohu elementála. Když imaginujete obranu, imaginujete zároveň útok. Dá se to říct i jinak — útok plodí obranu, předčasná obrana útok. Můžete se hodiny procházet po nebezpečné čtvrti, ale zkuste tudy projít v bojovém postoji, se zbraní na obranu v ruce... Stejně tak je tomu s elementály. Lidé to podvědomě vnímají.

Útok

K problematice útoku asi tolik. Magie je uměním silných. Pokud se bojíte přímé (jedno zda fyzické nebo psychologické) konfrontace se svým sokem, jste slaboši. Dejte na mou radu a nechte magii magií.

Získání lásky

Platí to samé co výše.

Získání čehokoliv

Platí vpodstatě to samé co výše. Kromě toho je lepší vytvořit konkrétní energetický náboj pro konkrétní situaci.

Odstranění špatných — nevyhovujících vlastností

Těžko říct. Přísně vzato, není množina vlastností individua náhodná. Každá jednotlivá vlastnost má svůj význam. Pokud za pomocí elementála (nebo jinak) zabráníte některé z nich realizovat se, mohou nastat ppotíže.

Posílení žádoucích vlastností

Vpodstatě platí to co výše, avšak toto použití se jeví přece jen o něco přijatelnější.

Léčení

Dá se.

 

Avšak často je mnohem praktičtější než využití dlouhodobého elementála konkrétní použití magických sil. Mít sluhy a otroky je vždy dvousečné. Hlavně v případě, že člověk sám není opravdovým Králem...

Převzato z magazínu MagicWorld

Translation © ChaoSpace, 2004

 

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019