Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Chaos Magick for Morons ™  

Vytisknout Vytisknout

Chaos Magick v kostce

"Musím vytvořit vlastní systém nebo být zotročen systémem někoho jiného," říká William Blake . "Magie je pro mě fungující technologie objevování alternativních realit, rozrušením naučených programů chování, cesta k porozumění Smrti a spousta zábavy," říka Grant Morrison. Zde jsou základní principy Chaos Magick: Víra je nástroj, ne svěrací kazajka. Je tvárná. Může a má být měněna Vůlí [sic!] – za účelem měnit sebe i okolní svět. Všechno ostatní – kosmologie, techniky, filosofie – je sekundární a tedy přenosné.

Historie

Chaos Magick má počátek koncem sedmdesátých let dvacátého století, kdy Pete Carroll začal dávat dohromady prvky ceremoniální magie Golden Dawn, Thelemy, taoismu a tibetského buddhismu ve svých článcích určených pro magický časopis "The New Equinox". Inspirací této syntézy byla práce temného umělce a čaroděje z počátku dvacátého století, Austina Osmana Sparea. Spare vyvinul techniku, kterou nazval "vnímající znaky". Pete Carroll tuto techniku reformoval, a vnímající znaky byly přetvořeny na "sigilia"; ta se stala základem systému zaměřeného na dosahování výsledků použitím nedogmatické magické techniky.

Přístup

Počítá se výsledek. Něco zkus. Když to funguje, zkus to znova pro ověření. Pokračuj s technikou dokud ji perfektně neovládneš. Pokud ti technika nefunguje, nech to být a zkus něco jiného. Objevuj – a neber za pravdu cokoli, co sis neověřil pokusem; jsi svou vlastní laboratoří. Podle Pete Carrolla, "Všechno ostatní je mysticismus." Phil Hine to říká trochu učesaněji: "Než se pokoušet zachraňovat a zachovávat tradici, která vede zpět do minulosti (a k zašlé slávě), Chaos Magick preferuje přístup, který jednotlivci umožňuje užít cokoliv, o čem si myslí, že je použitelné jako dočasná víra nebo systém symbolů. Tím o co jde, je výsledek, který získáš, nikoliv 'autentičnost' použitého systému."

Filosofie

Teoreticky je Chaos Magick meta-vírou – za vírou, systémem bez filosofie, nebo systémem zahrnujícím veškeré filosofie. Přesto zcela určitě cosi jako vlna Chaos Magick existuje. Je to nejen magická praxe, ale i magická (anti-)filosofie. Už jen samotné slovo "Chaos". Co pro vás znamená? Proudění, neustálou změnu, anarchii? Fraktální porozumění matematickému universu? Diskordiánský objekt (ne-)úcty? To slovo je důležité bez ohledu na jeho "pravý" význam. Jeho kulturní zátěž dodává nihilistické, post-modernistické, anarchistické zabarvení většině chaoistických spekulací. Zaručuje přejímání velmi Nietzscheovské látky: Bůh je mrtev. Usmívej se, protože to my jsme ho zabili. Poněvadž život nemá smysl, buď mistrem svého vlastního cíle. Stvoř si vlastní smysl, než abys byl zotročen nebo podmíněn nějakým cizím. Pokud nic není pravda, tedy je dovoleno všechno.

Magický model

V Chaos Magick panuje shoda v tom, že život je magický. Může být magický nihilistickým, nepoznatelný způsobem, ale stále je magický, a nikoli podřízený pouze zákonům a předpokladům Newtonovské vědy. Chaos Magick je magie "kvantového století", kdy se energie a hmota prolínají a transmutují jedna do druhé.

Většina chaotů rozlišuje tři modely magie: duchovní, energetické a psychologické modely. V poslední době začalo mnoho předních chaotů integrovat magické modely předchozích období do nového modelu: kybernetického. V tomto modelu, je Universum nahlíženo jako systém živé informace. Frater U.D. to vysvětluje lépe: "Aplikace doposud se vyvíjejícího informačního modelu vedla k disciplíně, kterou jsem nazval Kybermagií... Oproti výše uvedeným modelům, Kybermagie se při dosahování výsledků nespoléhá na magický trans. Kybermág spíše aktivuje hlavní paměťové banky, jmenovitě mozek a míchu (čakra "golfová hůl", nazvaná tak, protože ji svým tvarem připomíná), ať už své vlastní nebo cílové osoby. Klíčová informace je poté vyvolána a přenesena podobným způsobem jakým funguje příkaz "copy" v MS-DOSu. Analogie s příkazem "copy" dobře sedí v případě, že se informace (nehmotná) "neztratí" za běhu procesu (jak energie občas činí), ale je duplikována." (z webu Chaos Matrix, hostovaného Fenwickem)

Gnose

Všechno co bylo napsáno výše jsou přesto jen slova, dokud nazakusíte Gnosi: jakýkoliv změněný stav vědomí, ve kterém překonáte svou opičí mysl, a dosáhnete rozšířeného vnímání sebe i universa. Chaos Magick je pověstná úsilím o dosažení tohoto stavu za použití extrémních exhibičních metod (drogy, sex a rock'n'roll: úspěch je v nestřídmosti), avšak protože zakladatelé hnutí byli zároveň ovlivnění taoismem a tibetskou tantrou, je zde znát i silná náklonnost k inhibičním cestám ke Gnosi: meditae vsedě, pranayama, atd. O co jde je, že používáte Gnosi jako něco víc než jako druh duchovního dandysmu. Použijte vhled získaný v Gnostickém stavu například v emocionálním inženýrství, nebo k podminování kolektivního konsensu – jako přípravu pro příchod Nového Aeonu, nebo si prostě užívejte víc než kdy předtím. Žeňte se za osvícením, pokud je to to, z čeho vám vlhnou kalhotky. Vrhněte se naplno a bez lítosti do toho ubíhajícího a zasvěcujícího běhu života.

Buďte na sebe hodní a vlídní.

 

Zdroj: Barbelit Webzine

Translation © Ondřej Malý (Hrabě), 2000-2002

 

  Zpět do nadřazené sekce Chaos Magick for Morons ™  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019