Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Peter J. Carroll

Mše Choronzona

Invokace osobního ega neboli falešného Svatého Anděla Strážce je tu od toho, aby nám pomohla získat převahu jedné z  vůdčích vůlí v našem Já. Jako začarování reality. Většinou je tato operace považována za extrémně obtížný akt černé magie, který není pod kontrolou zasvěceného působení beztvarého Kia čili skutečného Svatého Anděla Strážce.

Základním účelem této magické operace je v podstatě zesílení dominace jediného Já nad prožíváním okolního světa; v naději, že to povznese beztvarou a bezbřehou sílu Kia více do Hry. Rituál je tradičně prováděn holí představující vůli. Jinak mohou být užity jakékoli magické nástroje či může mág improvizovat pouze se sevřenou pěstí, jestli to uzná za vhodné.

Volání jsou v Enochiánském jazyce a představují, na jednu stranu upravenou verzi volání prvního a desátého Aethyru a na stranu druhou spojení-propojení každého z jedenácti a třicetitří slov.

Tento rituál neusiluje (tak jako Mše Chaosu B, Zaklínání Bafometovo) o magický účinek v ukojení jakékoli vášně a má tu vlastnost, že se věnuje jakékoli vlastnosti vášně, kterou mu ego nahodile předhazuje. V tom spočívá jeho použitelnost a bezpečnost. Vy můžete pouze realizovat to, co jste chtěl, než jste k tomuto rituálu přistoupil.

Právě proto by měl být před rituálem uvážen ten fakt, že se jedná o Akt zasvěcení. Následuje ‘prohlášení o záměru’ [statement of intent]. Kia je prvně volán inkantací, mantrou, po úplném umlčení mysli. Bylo by rouhačské a katastrofické pokoušet se si představit Kia jinak, než jako bezforemný projev prázdnoty.

Božská/démonická podoba Choronzona se manifestuje dle vizualizační schopnosti v jednom osobním Zjevení plynoucího z barbarsky hypertrofického ega, k němuž je rituál směřován. Operace se skládá ze tří propojených částí. Představte si zářící blesk v podobě slunečního sigila nebo vítězné runy Sowulo sbíhající zeshora dolů k zemi; prudká martická umění Kia jsou křičena a hůl je v souboji se zemí. Následuje vymýtání smíchem.

Mše Choronzona

1. Prohlášení o záměru:

 MÁ ABSOLUTNÍ VŮLE NECHŤ SE STANE!

2. Osmicípá hvězda Chaosu je nad zemí načrtnuta holí.

3. Provolání ku KIA se pronáší s holí nad hlavou, drženou pevně oběma rukama.

Provolání:

ZIRDO IADNAMAD ELILA
Já jsem neposkvrněné poznání prvního Aethyru

MICALZODO SAANIR MADRIAAX
mocný v mnoha různých nebích

FINIS BALZIZIRAS IADA
vykonávající rozsudek Nejvyššího

4. "I" mantra na jedno kompletní vydechnutí. V pozici PTAHa (nohy u sebe, hůl držet oběma rukama napaženě od těla).

5. Umlč na chvíli svou mysl a zaujmi pozici PTAHa.

6. Choronzonova invokace: hůl držte zkříženě nad hlavou.

Provolání:

ANETAB OTHIL LUDSI CAOSAGI
Jako Vůdce jsem otiskl svou tlapu na Zemi.

ZIRDO LONSMI DEPEDE ZARZAX
Já jsem síla 333 10-tého Aethyru

SOBA DOOAIN MAD ZILODARPE
jehož jméno nad tebou je bůh Dobyvatel

TOOAT GMICALZOMA LARSAD TOLGLO
použivší veškerou sílu poznání na rozpoznání rozdělení

YRPOL LATOK OVCHO ASYMP
všech věcí, jedna věc ať je spojena s další věcí

UNCHI OMORS ZODACARE GOHUS
Smísení poznání Temnot Hýbni sebou! říkám

OADRIAX OROCHADODPAL CAOSAGI
Nižší nebe z nichž proudí utrpení na Zemi

ABRAMAG NETTAIB CAOSAGI
Já se připravuji na ovládnutí Země.

I O  C H O R O N Z ON !

7. Představ si zářící blesk, vykřikni Kiai, hůl bojovně namířenou k zemi.

8. Vykazování smíchem.

 

Převzato z věstníku LILO

 

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019