Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Články  

Vytisknout Vytisknout

PRVKY ČARODEJNÍCTVA

Vysvetlenie Fireclownovej metódy

napísal Fireclown, vek osem

"Vesmír sa chce hrať. Tí, čo odmietajú zo suchej duchovnej skúposti a volia si čistú kontempláciu strácajú svoju ľudskosť, tí čo odmietajú z tupej úzkosti, tí čo váhajú, strácajú svoju šancu na nesmrteľnosť – tí čo si vymodelujú slepé masky ideí a mlátia okolo seba v snahe nájsť nejaký dôkaz o svojej vlastnej pevnosti končia pohľadom z očí mŕtveho človeka."

Hakim Bey

 

A hrať sa bude s tebou, ako priateľ, s tebou, ako mačka s myšou, s tebou, cez teba, v tebe alebo na tebe, hra je tou vecou, a hoci žiadna vec nemusí byť pravdivá, niektoré z ne-vecí ťa zadupú do placky, ak ich neusmerníš. a hrať sa bude, ale urobíš dobre, ak budeš mať na rozume, že vesmír mal veľa času nato, aby sa stal dobrý v každej fazete hry, tak dávaj pozor...

"Smiech je jediný udržateľný postoj vo vesmíre, ktorý je žartom sám o sebe. Nemáme sa čo pýtať na zjavný nedostatok vkusu, ktorý má vesmír."

Peter Carroll, Liber Null

 

Ak teda ideme hrať túto hru, ktorej pravidlá sú, zdá sa, len vágne načrtnuté v manuáli, ktorý bol pribalený ku hre a ktoré sa menia každým novým usporiadaním alebo technikou vrhnutou do polievky, radia nám, aby sme k nim pristupovali s humorom, keďže pôvab nám bude pravdepodobne odopretý za chodu. Toto sú pozorovacie formy, o ktoré by mal nový praktikant usilovať pri hľadaní vzorov hodných nasledovania v tomto svojráznom umení: humor a pôvab. Ak natrafíš na čarodejníka, ktorý je plný pôvabu, pravdepodobne bude mať nejaké triky, ktoré môžeš ukradnúť alebo vymeniť. Ak stretneš niekoho so zmyslom pre humor úplne za hranicami cynizmu, skús zistiť, ako to robí. Cesta čarodejníctva má tendenciu vytvárať radikálny stres mysle-tela a každý z týchto stavov (pôvab/zmysel pre humor) sa dá vysvetlovať tak, že praktikant (nepraktizuje, tak to je) alebo si vykopal dostatok jám, do ktorých spadol, až sa naučil mať ich rád, prinajmenšom ako budíček.

"Čarodejníctvo: systematická kultivácia dokonalejšieho vedomia alebo neobyčajnej uvedomenia & a jeho umiestnenie do sveta činov & predmetov kvôli dosiahnutiu požadovaných výsledkov."

Opäť Bey

 

Pozrime sa na toto: "Mágia je umenie a veda spôsobovať zmenu, aby nastala v súlade s vôľou."

Aleister Crowley

 

Všimnime si rozdiely. Spočiatku sa zdajú malé, ale narastajú ako posúvame hľadisko z jedného na druhé. Crowleyho definícia mágie sa mi zdá príliš široká: pozdvihnúť pohár vody a odpiť si z neho je mágia. Je to však mágia len ak je to tvoja vôľa? Čo ak píšem na stroji a ani si neuvedomujem čo som spravil? Čo ak z tohto dôvodu vylejem vodu alebo zhodím pohár na zem? Zlyhala moja mágia? Nie, som len nešikovný. Všetky tieto reči o vôli, toto náboženstvo vôle a zvláštna príťažlivosť nazývať ju vedou...zdá sa, že toto všetko nájdeme zapletené spolu do hrôzy mágie.

 

"Cnosť: čisté umenie."

Austin Osman Spare

 

Pre mňa čarodejníctvo nie je vedou, je to čisté umenie a nie je to umenie vôle ale túžby. Čarodejník je ten, kto si intenzívne želá a získal zručnosť v napĺňaní svojich túžob. Vôľa môže byť kľúčová, ale ne-želanie môže byť pre úlohu rovnako dôležité. Kultivácia neobyčajných stavov vedomia a nie rituál je primárnou úlohou čarodejníka. V týchto stavoch sa poznávajú spojenia, alebo vytvárajú, proces nekonečného zosieťovania, tkania sietí, pájkovania spojov a plnenia vytvorených alebo objavených sietí. Čarodejníctvo berie veci také aké sú a usiluje sa o maximalizáciu komunikácie a výmeny informácií na poliach manifestácie. Poviem vám jednu zvláštnu historku:

Rozprával som sa s magikom istej odrody Zlatého úsvitu, ktorý je vo svojej práci veľmi úspešný a diskutovali sme o anjeloch a démonoch. Hovoril mi o procese testovania, ktorým zisťuje, či entita s ktorou pracuje je skutočne tá, ktorú zaklína. Bol to veľmi zložitý proces, testovanie bytosti prostredníctvom slov, čísel, gematrie atď. V tomto bode som sa úplne natvrdo smial a našťastie ma pozná natoľko, aby sa neurazil. Spýtal som sa ho na úvod, prečo zaklínal bytosť, ak nie preto aby splnila nejakú úlohu? Prečo ju jednoducho nepoveriť nejakou menšou úlohou, a ak by ju zvládla, potom pokračovať s ďalšími? Ak by zlyhala, zistiť, či sa nehodí na niečo iné.

Tento postoj považujem za celkom bežný medzi tými, čo sa titulujú ako "čarodejníci". Niekedy sa čudujem, čo by sa stalo, ak by si si zavolal údržbára, vypýtal si jeho celé meno, pracovné záznamy atď. a potom mu povedal, že ho zabiješ, ak ti dobre neopraví záchod. Toto sa však zdá byť bežným postojom medzi magikmi a domnievam sa, že to súvisí s tým, aké zručnosti sa vyžadujú pre druh práce, ktorý vykonávajú. Od magika sa očakáva, že má znalosti o astrológii, kabale, tarote, mytológii, astrálnom cestovaní a o rozličných formulkách na evokáciu, invokáciu atď. a tieto schopnosti, ak už sú raz naučené sa musia používať, aby nemali zlý pocit, že mrhali svojím časom.

Pre čarodejníka jediná vec, v ktorej musí byť dobrý, je nájsť to čo potrebuje, obyčajne v neobyčajnom stave mysle a ťahanie za správne motúziky, aby dosiahol želaný výsledok. Takže, ak pracuješ s vlastným vytvoreným symbolickým systémom, nemusí byť koherentný, vysvetliteľný atď. Nemusíš mu dokonca ani rozumieť. Stačí, ako ho dokážeš použiť. Myslím na mágiu štýlu Zlatého úsvitu/Crowleyho a myslím na školu mechaniky, kde sa človek naučí všetko o dizajne a konštrukcii áut a podobne, možno získa jeden alebo dva stupne a potom sa vydá na cestu automobilového dizajnérstva. Niekedy myslím na čarodejníkov ako na ľudí, ktorí prišli na to, že by bolo dobré vedieť ako vymeniť olej, remene, pneumatiky a rozličné filtre, aby udržali auto šťastným a na ceste a boli schopní ho opraviť ak sa pokazí. Ak sa auto dostane do skutočne vážnych problémov, zistia, či sa dokážu naučiť ho sami opraviť, alebo ho zoberú do Chrámu ozubených kolies (nejaké miesto stretávania alebo servisu pre autočarodejníkov) a nechajú ho opraviť. Cieľom je udržať auto na ceste, nie pochopiť autá v ich celistvosti.

Pojem čarodejník, ak sa naň pozrieme skrze jeho indoeurópske korene znamená "ten kto vykladá osudy". Predpokladám, že to odkazuje na runy. Takže, ak je žrec veštcom, tým, ktorý vidí a vyslovuje proroctvá, máme jasné rozdelenie práce. Napríklad používaním rún sa stávaš žrecom, ak vytiahneš tri runy a potom založíš svoje konanie alebo nekonanie na výsledku. Čarodejníkom si, ak vyložíš runy aby ti ukázali želané výsledky a nabiješ ich takým spôsobom, aby si prinútil ruku náhody zariadiť tieto výsledky.

Čarodejník sa za chodu usiluje o manifestáciu svojich túžob. Robí to prostredníctvom zvláštnych stavov vedomia. Jeho etický základ, arzenál techník a model vesmíru je vystavaný na základe skúsenosti. Nejestvuje žiaden manuál čarodejníctva, žiaden Rád čarodejníctva, neexistuje dokonca ani spoločný symbolický systém, alebo definícia čarodejníctva.

Niektoré ďalšie definície čarodejníctva:

"Čarodejníctvo je umenie používania materiálneho základu na účely magických transformácií"

Peter. J. Carroll, Liber Null

 

"Čarodejníctvo je Umenie používania materiálneho základu na zlepšenie magického zaklínania, ktorého výsledok je určený čarodejníkovou vôľou."

Nicholas Hall, Chaos & Sorcery

 

"čarodejníctvo (podst.). mágia; vykonávanie trikov s predstieranou pomocou zlých duchov, bosoráctvo."

Websterov ilustrovaný slovník, 1949

 

(poznámka: sú zlí, pretože len predstierajú pomoc?)

Idea, že čarodejníctvo je len mágia používajúca materiálnu bázu je bežná v Carrolliánskej mágii chaosu, ale nezdá sa byť veľmi užitočnou definíciou. Vracia sa k starým princípom delenia mágie na vysokú a nízku alebo čiernu a bielu, kde hodnotíme mágiu nie podľa jej účinku, ale podľa metód a výzoru. Budem sa pridržiavať mojich vlastných definícií, keďže vnímam čarodejníctvo ako niečo mierne odlišné o mágie.

"Postupné otváranie vnímania zapudzuje všetky falošné ja, našich kakofonických duchov - "čierna mágia" závisti & vendety sa vracia späť ku svojmu pôvodcovi, pretože túžba nemôže byť nútená.  Kde sa naša znalosť krásy snúbi v harmónii s ..., začína čarodejníctvo."

Hakim Bey

 

Otváranie vnímania a zapudenie falošných duchov? Čo to znamená pre čarodejníka, môžeme sa spýtať. Hovoríme o vizualizačných cvičeniach a malom očistnom rituáli pentagramu?

Nenárokujem si na hovorenie za všetkých, a to platí aj pre moju interpretáciu Beyových slov, nemyslím však, že by hovoril o nich...meditácie, vizualizácie, pentagramy a ríty nie sú čarodejníctvom. Pre mnohých sú však predchodcami. Tieto veci sú náradím pre vnútornú záhradu "odplevelenie a polievanie kvetín" ako to má Crowley. Slúžia na upokojenie mysle, na očistenie od "našich kakofonických duchov", štruktúr, ktorými zaťažuje diskurzívna myseľ vnímanie. Diskurzívna myseľ je veľmi dobrá v mnohých veciach, ale čarodejníctvo nie jedna z nich.

Očisťovanie (banishing) v ceremoniálnom zmysle je dobré na prípravu meditácie, ktorá je zasa dobrou prípravou na stav nazývaný chaotikmi "ne-myseľ" alebo prázdnota. Akonáhle je hovoriace ja utíšené a jeho štruktúry prestávajú zaťažovať naše senzorické vstupy, otvárame sa  úplne odlišnému druhu vnímania, ktoré nazývam senzualizácia. Senzualizácia je zakúšanie celou telo-mysľou a končí ak začneme definovať zakúšané. Keď senzualizujeme, pohybujeme sa z jadra "rozumu" do sféry čistého vedenia, alebo gnózy, ktorá má bližšie k dotyku alebo chuti ako k "mysleniu". Keď ochutnáme soľ, nie sú žiadne otázky. Soľ je. Môžeme ju opísať a porovnať chuť, zloženie, ako sa rozplýva na jazyku, ale nemôžeme sa priblížiť k súcnu soli.

Snažím sa žiť jednoducho, dotýkať sa slobodne, ovplyvňovať úplne a byť ovplyvňovaný – a úplne zlyhávam, upadajúc do záchvatov maniackého smiechu. Alebo som úspešný a ocitám sa ťahaný, volaný a zaklínaný do čistoty túžby. Z tohto zlyhania sa rozpúšťam do potreby kontaktu, hľadajúc vytrženie excesu a z excesu do ne-mysle. "Ukrižovanie nie je potrebné", "Nevadí, nemusí byť." Austin Osman Spare

Nekonečné cykly túžby a zúfalstva (áno, aj smrti, snov a delíria) ma rodia do nadbytku krásy a strachu, kde stretávam jemné vlákna, zauzlené do siete klenotov, peknej a nádhernej pasce. Dotýkam sa jedného vlákna a dieťatko sa prebudí, iné zas privoláva dážď.

"Kmeňová definícia skutočnej mágie, ku ktorej sa za žiadnych okolností nedá dospieť ľahko, musí byť samotná podstata média, musí obsahovať nevysvetliteľnosť ako primárny kľúč. Človek docieli zmenu, napokon z veľkej časti neznámymi prostriedkami. Sú to tieto neznáme prostriedky, ktoré Carrolliánska mágia chaosu nazýva "étermi". Z Carrollovej definície éteru sa javí najpravdepodobnejším, že hovorí o tom, čo vnímam ako nelineárny čas. Toto vzniklo z Einsteinovej vnímavej odpovede na študentskú otázku: "Čo je čas?", na ktorú vraj odpovedal: "Čas je to, čo zabraňuje aby sa všetko stalo naraz". V podobnom duchu povedal Genesis P-Orridge, že čas je to, čo vyžaruje. Mechanizmus času = éterov nestojí za nejaký hlbší pohľad. Je ihriskom pre intelekt, mapou ničoho, síce zábavným námetom na diskusiu s priateľmi na káve alebo pive, má však s mágiou menej spoločného ako samotná káva alebo pivo, nehovoriac o priateľstve. Súlož pre radosť, zaklínaj pre extatickú slobodu a otroctvo ktoré ponúka. Neusiluj sa vysvetliť fungovanie mágie, a ak musíš, vyber si to najabsurdnejšie vysvetlenie aké dokážeš vymyslieť. Je omnoho lepšie byť bláznom pre radosť z bláznovstva, ako byť adeptom ktorý sa nedokáže smiať."

z diela "Nevysvetliteľnosť v mágii",
James Weston, súkromná tlač 1994.

 

Trik čarodejníctva spočíva v tom, že žiaden trik nejestvuje. Kľúčom k čarodejníctvu je nevysvetliteľnosť. To, čo sa dá vysvetliť, vedecky dokázať, použiť na presvedčenie skeptikov a čo učiní tvoje zuby belšími a jasnejšími nie je mágia. Ak hľadáš "dobré dôvody" pre svoje činy, ..."ten kto váha je stratený" – Crowley. Žiaden výmysel. Poznám magikov, ktorí si myslia že je to hrozba, pričom je to len fakt, ľahko pozorovateľný v každom veľkom meste, na veľkých križovatkách a na okrajoch turistických lokalít.

"Človek sa celý upína k určitému cieľu alebo méte: problémy však začínajú ak začne veriť, že už uvedený cieľ dosiahol, keď v skutočnosti tomu tak nie je. Toto sa priamo týka vyjadrenia Austina Sparea "ak by som sa mal korunovať kráľom"... Zatiaľ, ako tvrdí mágia chaosu, viera je nástroj; zneužitie alebo presnejšie nesprávne použitie nástroja vedie k nepravým iniciáciám a nedorozumeniam, a učiní z rádoby čarodejníka nástroj a z viery skutočného kráľa."

z diela "Klamaním samého seba k duchovnej paralýze",
James Weston, súkromná tlač 1993.

Preložil Vibro

Převzato z portálu Magic World

 

  Zpět do nadřazené sekce Články  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019