Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Články  

Vytisknout Vytisknout

Alfred Kitsch

LIBER LINGUA

O podvedomí a jeho jazykoch

Veľmi dlhé obdobie, v skutočnosti až príliš dlhé, chápalo ľudstvo myseľ ako zloženú z dvoch alebo niekedy troch častí: vedomej, podvedomej a niekedy nevedomej. Magici často hovoria o tej časti, ktorá vykonáva magický akt ako o podvedomí. Vedomá myseľ sa zasa definuje ako tá časť človeka, ktorá si je vedomá samej seba a je aktívna počas bežného života jednotlivca. Myseľ je viac menej mozog a tvrdiť, že je zložená z troch odlišných častí, ktoré majú medzi sebou malý, alebo žiadny vzťah je smiešne. Myseľ je mozog a je zložená z niekoľkých častí, ktoré medzi sebou aktívne a úplne komunikujú. V mágii používame pojmy vedomý a podvedomý, pretože sú to pojmy, ktorým väčšina z nás ľahko rozumie. Ja však tieto pojmy silno odmietam, pretože naznačujú, akoby mysliaca časť jednotlivca bola nefyzická a nedefinovateľná ne-substancia. 

Pokúsim sa predefinovať pojmy vedomie, podvedomie a nevedomie, tak ako to vyhovuje mne, aby som ich mohol lepšie použiť pri rozoberaní symbolov. Vedomá myseľ je skutočne azda najmenej fyzický aspekt mozgu, hovorím o ňom ako o informáciách jednotlivca: vnemy, túžby a aktuálne myšlienky. Podvedomie sa vzťahuje na časti mozgu, ktoré kódujú, dekódujú a riadia tieto informácie. Nevedomú myseľ definujem ako sieť synapsií, "neurálnu sieť", ako sa nazýva, ktorá prenáša informácie cez rôzne komory mozgu. Toto všetko treba samozrejme brať s rezervou, keďže nie som vedec a ponúkam tieto definície len ako laik. 

Je veľmi ťažké komunikovať priamo s podvedomou mysľou. Pri takomto pokuse človek nevyhnutne uviazne vo vnemoch a informáciách, ktoré zozbieral z vonkajšieho sveta. Mozog chápe všetky tieto odkazy, ktoré vytvárajú vedomú myseľ, ako symboly a komunikuje s telom použitím nevedomia, alebo neurálnej siete, aby tieto symboly prenášal svojimi vlastnými komorami a skrze telo samotné. Kŕmiť mozog cielenými symbolmi prostredníctvom priamej interakcie znamená obísť možnosť, že samotné symboly sa budú miešať do odkazu. Vytvorenie a pochopenie osobného symbolického systému je preto nevyhnutným krokom na otvorenie podvedomia priamej a úmyselnej komunikácii.

Každá kultúra, náboženstvo, magická paradigma a fakticky každý jednotlivec má vlastný symbolický systém. Tieto symboly – predmety alebo sigíliá, ktoré označujú významy za bežnou realitou slúžia na spustenie chápania v podvedomí. Každý symbol predstavuje ideu, ktorá je zovšeobecnená a ukotvená do podvedomej mysle každej osoby, ktorá sa s ňou stotožňuje. Týmto spôsobom sa symbol stáva posvätným ako reprezentácia idey, ktorá nesie silu. Symbol je nositeľom sily, pretože je definíciou podvedomia a podvedomie je ríšou mágie v jednotlivcovi. Keď človek transformuje túžbu do formy sigília a obráti vnímanie úplne na toto sigílium, zabraňuje vedomej mysli zasahovať a nesprávne prekladať tieto informácie. Informácia sa môže potom dostať do podvedomia nedotknutá predsudkami a predpokladmi, vrátane toho, čo sa niekedy nazýva "chtivosť výsledku". Podvedomie je potom schopné riadne usmerniť informáciu, aby vytvorila želaný výsledok. 

Symboly sú jazykmi podvedomia. Keď používame všeobecný symbolický systém, ako je kabala, tarot, severské runy alebo abecedu túžby z Liber Null od Pete Carrolla, začíname učiť podvedomie umeniu prekladania vedomej mysle cieleným procesom riadeným vôľou. Tieto všeobecné systémy sú všetky dobré ako štartovacie body, lebo ich definície sú pohotovo dostupné. Sú to však len počiatočné body, skutočným cieľom je vytvorenie vlastných symbolických systémov. Idey druhých ľudí sú veľmi užitočné pri rozširovaní vlastných vedomostí a rozhľadu a ako pomoc mysle pre dosiahnutie cieľa, ale najlepším jazykom na komunikáciu so sebou samým je vlastný jazyk. 

Keď začneme používať všeobecné symbolické systémy, naše podvedomá myseľ začne komunikovať vo svojom vlastnom personalizovanom jazyku, odhaľujúc ho tak vedomej mysli. Problém spočíva v tom, že mnohí z nás sa už tak začlenili do konkrétneho systému, že odmietajú individuálne výtvory našich vlastných myslí. Môže existovať niekoľko rozličných systémov, ktorými komunikuje naše podvedomie. Človek môže nájsť rozličné symbolické systémy, ktoré sa objavujú v jeho mysli vo forme abecied túžby, tarotových symbolov, sigílií, obrazov, snových predstáv a významov rozličných objektov ako sú konkrétne kamene, zvieratá atď. Tieto by sa mali zaznačiť a kompilovať ako symboly na použitie v rituáloch a divináciách. Týmto spôsobom môže jedinec začať s identifikáciou vlastných magických jazykov a komunikovať svoju vôľu podvedomiu prostredníctvom týchto symbolov. Podľa mojej skúsenosti sa mágia stáva omnoho účinnejšou keď používaš na komunikáciu so samým sebou vlastný jazyk. Používanie všeobecných symbolických systémov v protiklade k osobným systémom je v podstate ako používanie znakovej angličtiny pri niekom, kto hovorí americkým znakovým jazykom: K podvedomiu sa hovorí jazykom z rovnakej rodiny ako je vlastný a za použitia podobných výrazov, ale nie je to presne ten jazyk, ktorým hovorí. Poznaj svoj vlastný jazyk!

 

preložil Vibro

Článek byl v tomto znění převzat z magicworld.sk

 

  Zpět do nadřazené sekce Články  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019