Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Články  

Vytisknout Vytisknout

Soror FFL

Jsem agent!

Já sem agent sí áj ej,
Sem nebezpečnej a sem zlej!
(popěvek)

 

I Spy,Murphy

Píše se únor 2003 a do našich kin vstupuje film s názvem “Jsem agent” (I Spy).

Půjčuji si tento název, abych dle svých zásad, logiky a analogie, rozebrala jistou fámu, jenž už téměř rok koluje právě o mé osobě – Eddie Murphy je v tom nevinně, anebo ne?

Před několika dny jsem navštívila jednoho ze svých přátel, který se mne po chvilce rozhovoru otevřeně zeptal:

“A co je pravdy na tom, že děláš pro BIS?”

“Naprosto nic,” zasmála jsem se, “ale není to poprvé, co slyším, že se to o mně povídá, především lidé z Prahy. Docela mne baví i různé mutace, jak se ta pověst vyvíjí. a kdo to řekl tobě?”

Když jsem se to dozvěděla, pomyslela jsem si, že to říká ten pravý, neboť kolem tohoto člověka zase kolují pochyby o zdraví jeho mysli, k čemuž se nevyjadřuji, neboť se tak často nestýkáme a netroufám si jej tudíž soudit. Tedy když to shrneme, tuhle fámu šíří lidé, kteří mne neznají – a potom ti, kteří uvěří lecčemus, což opětovně vytváří představu o českém okultismu jako romantické frakci hystericky reagující na vše, co je jen náznakem “politické”, “světské” a tudíž “skutečný svět”.

Domnívám se, že každý člověk, a okultista dvojnásob, by měl být zodpovědný za to, co dělá a měl by být schopen své názory ustát. Především to znamená dávat si pozor, co komu říká, ale též co o kom říká, protože zanedbání tohoto zásadního pravidla se může ošklivě vymstít.

Nemíním zde sáhodlouze vysvětlovat, že AGENTEM DOOPRAVDY NEJSEM, poněvadž z vlastní zkušenosti vím, že fámy mohou být různé, dnes to bude tohle, zítra něco jiného.

Jakmile něco jednou začnete dělat, objeví se spousta takových, kteří sami nic nedokážou, ale vám se do toho pokoušejí mluvit. (Frank Zappa)

I kdybych pracovníkem tajné policie skutečně byla, tak komu jsem vlastně ublížila a jaké skutky jsou mi připisovány? Nikdo neví, protože pověst koluje především mezi lidmi, kteří mne osobně vůbec neznají, takže jde o primitivní pokus nastolení kolektivního “beránka”, nepříliš zdařilý, neboť mne pomluva narozdíl od aktéra Nerudovy povídky “Přivedla žebráka na mizinu” nikterak nepoškozuje. Především díky tomu, že lidé, které považuji za své skutečné přátele a se kterými provádím magické operace, nebo se s nimi zcela lidsky setkávám na pár slov, se podobným řečem zasmějí, případně zavtipkují něco na ten způsob:

“Aha, to jsou ti tajní nula šest šest šest, bacha na ně...” – a víc se tím zabývat nebudou, protože žijí plně své životy a řeší si problémy své vlastní.

Bez ohledu na skutečnost, pokud jeden subjekt o druhém prohlásí, že je agentem tajné služby, jedná se o výpověď, přesněji subjektivní výpověď, z níž můžeme získat informace především o subjektu, jenž je původcem. Můžeme se dále tázat ve shodě s Foucaultem, proč se daná výpověď v určitém historickém momentě vyskytla a proč zrovna tato výpověď a jaký je důvod k tomu, že nebyla nahrazena jinou. Zde mi prosím dovolte malounko odbočit k mým osobním charakteristikám “žití” či kultury života v naší sur-moderní době:

Každý se musí něčím živit, pokud se nenechává vydržovat nebo nekrade, proto přistupuji k lidem, s nimiž se setkávám, na základě toho, proč se s nimi setkávám a co si dělají ve svém volném čase je jenom jejich věc – od tohoto účelu byly mimochodem zavedeny i magické pseudonymy – aby se zachovalo soukromí a nepřebíraly předsudky světa vezdejšího – současný totemismus se z nich vyvinul až poté.

naší republice sídlí celkem tři státem kontrolované orgány tajné služby, BIS je jednou z nich. Každá z nich má odlišnou pravomoc, dělí se dle působnosti na vnitrostátní, zahraniční a vojenskou, podléhají svým příslušejícím ministerstvům a v širším měřítku parlamentu, respektive kontrolní komisi,parlamentem určované.

A já nejsem, ani jsem nikdy nebyla součástí žádného článku tohoto soukolí.

Mám-li si představit nějakého skutečného agenta (případně dvojitého agenta), který se po večerech zabývá pitím kávy a pročítáním internetových stránek či okultních chatů, tak toho člověka předem lituji, protože mu z toho asi musí jít hlava kolem. Pak zřejmě dojde k závěru, že když jsou ti okultisté tak moc přesvědčení o důležitosti svých slov, tak se docela dobře pohlídají navzájem. Největší problém by pro takového agenta spočíval v obhájení své práce, dotované z povodněmi vymyté státní pokladny.

A dále; pokud mám namátkou vybrat některý z techno-mýtů, vybírám maně Echelon, čili monitorování mezistátní komunikace, což je projekt zastřený mnoha dohady. Ve zkratce: jedná se o systém využívaný NSA pro zachytávání a zpracování mezinárodní komunikace probíhající přes komunikační satelity. Tento systém je součástí globálního dohledového systému, který vznikl před více než 55 lety. Jiné části stejného systému zachycují zprávy z Internetu, z podmořských kabelů, z radiového vysílání, z tajných zařízení instalovaných na různých velvyslanectvích nebo používají satelity na oběžné dráze pro monitorování signálů kdekoliv na zemském povrchu.

Záchytné stanice slouží pro odposlech radiové a satelitní komunikace. Musí používat velké antény, které lze těžko očividně se jedná o velmi nákladnou techniku, kterou pochopitelně nedisponuji a pochybuji, že je užívána k monitorování okultistů, potažmo v případech osobních zájmů.

Tuším samozřejmě, kdo je za fámu – v níž figuruji – zodpovědný, nemám proč se s ním mazat a vracet se k naprosté prkotině, několika špatně voleným slovům, které způsobí, že člověk, který se prohlašuje za vašeho “žáka” s vámi přeruší veškeré kontakty a dokonce ani není schopen diskrétního jednání – když pro změnu jednou jedinkrát potřebujete vy něco od něho. Civilizace i mágové se vyvíjejí do egalitářské společnosti, takže se tady jedná vždy o osobní (osobnostní, ego nebo self) neshody, nikoliv o konflikty “řádů” či organizací –- jak se nám občas snaží namluvit ti, kteří nesou svůj podíl viny.

Mág se pozná také podle toho, jak dokáže řešit konflikty, jež praxe a SKUTEČNÝ SVĚT svou povahou přináší. Vyrůstáme v postkomunistickém východním bloku, kde byli skutečně okultisté i stoupenci aktivních náboženských skupin za komunismu pronásledováni (úmyslně říkám aktivní). a stejně tak jako lidé, kteří se narodili na konci druhé světové války či válku zažili ve věku, kdy si nemohli nic z toho pamatovat, měli pak obecně později tendence poučovat osoby mladší o krušných časech, které byly za války, z podobného sociálního pohnutí lze vidět i současnou situaci, kdy si ti, jenž slyší historky o pronásledování sami přejí být pronásledováni a špehováni, ať už za tím stojí cokoliv a kdokoliv. Hysterický hon na agenty pouze vystřídal středověký hon na čarodějnice –- dle sociologických výzkumů trvá přibližně 250 let, než se změní obecný přístup a myšlení, a je to jenom 200 let, kdy byla upálena poslední čarodějnice – jak jsem se nedávno dozvěděla. To už mi bude osmdesát – jestli mne dřív netrefí šlak z lidské hlouposti.

A závěrem mohu zodpovědně prohlásit, že všechny své minulé konflikty považuji za již uzavřené kapitoly –- přeber každý jak chceš – a s úsměvem či očekáváním hledím do dnů přicházejících.

 

CHAIRO MAGIA!

 

Převzato z portálu Cybertempli

 

  Zpět do nadřazené sekce Články  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019