Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Peter. J. Carroll o magii lásky

Peter. J. Carroll v knihe Liber Kaos píše o mágii lásky toto:

Úryvok z časti o zelenej mágii (mágia lásky a priateľstva):

„Aby boli ľudia priateľskí možno v rámci zelenej gnóze zosielať jednoduché okúzlenia alebo použiť entity vytvorené za týmto účelom. Je to však pri stretnutiach tvárou v tvár, kedy empatické schopnosti stimulované invokačnou činnosťou fungujú najúčinnejšie. Okrem klasických manévrov ako je preukazovanie záujmu o všetko o čom cieľová osoba rozpráva a súhlas a sympatizovanie s väčšinou povedaného, existuje ďalší kritický faktor nazývaný „behaviorálny súlad“, ktorý sa obvykle uskutočňuje podvedome.

V zásade ide o to, aby sa pri absencii otvorene nepriateľských postojov (póz) zo strany cieľovej osoby človek pokúšal presne zosúladiť s neverbálnym správaním cieľa. Seď alebo stoj v rovnakej póze, rob tie isté pohyby, používaj ten istý stupeň vizuálneho kontaktu a rozprávaj v podobných intervaloch. Čo sa týka dominantného správania, takéto signály fungujú len keď ich príjemca nevníma vedome. Nerob pohyby na zosúladenie s pohybom cieľovej osoby okamžite. Je tiež nevyhnutné sa pokúsiť zosúladiť verbálne správanie a komunikovať na rovnakej úrovni inteligencie, sociálne statusu a zmyslu pre humor, aký má cieľová osoba.“

A úryvok z časti o striebornej mágii (sexuálna mágia):

„Aby sa stal človek atraktívnym pre inú osobu, musí ponúknuť niečo, čo je odrazom časti ich samých. Ak sa ponuka stane recipročnou, môže viesť k pocitu naplnenia (úplnosti), ktorý sa najjednoduchšie oslávi fyzickými intimitami. Vo väčšine kultúr je konvenciou aby muž ukazoval verejne drsný zovňajšok a pre ženu aby ukazovala jemnú persónu, avšak pri sexuálnom spojení sa každý snaží prejaviť svoju utajenú stránku. Muž sa pokúša ukázať, že môže byť súcitný a zraniteľný ako aj silný a žena sa usiluje ukázať vnútornú silu za vonkajšími znakmi pasívnej receptivity. Neúplne osobnosti, ako sú machovia až do špiku kostí, alebo ktorí sú opačnej polarity ako títo, nie sú nikdy sexuálne príťažliví s výnimkou najletmejších prípadov.

Tak filozofi lásky dospeli k identifikácii určitého androgynizmu v oboch pohlaviach ako dôležitého prvku príťažlivosti. Niektorí využili básnickú licenciu aby vyjadrili kuriózny ideál, že muž má ženskú dušu a žena mužskú. To odráža truizmus, že aby sa človek stal príťažlivým pre ostatných, musí sa najprv páčiť sám sebe. Stráviť niekoľko hodín pred zrkadlom a trénovať si atraktívnosť je cenné cvičenie. Nemôžeš od nikoho chcieť, aby sa nad tebou divoko vzrušoval, ak sa nedokážeš mierne vzrušiť sám (sama) nad sebou. Technika „Mesačného pohľadu“ je často účinná. V zásade človek krátko zavrie oči a okamžite vizualizuje strieborný mesačný kosák za očami s rožkami mesiaca vytŕčajúcimi z každej strany hlavy za očami. Potom pozrie do očí potenciálneho milenca a vizualizuje striebornú žiaru prúdiacu z jeho očí do očí cieľa. Tento ťah má za následok aj rozšírenie zreničiek a často spôsobuje aj mimovoľný úsmev. Tieto sú oba univerzálne sexuálne symboly a prvý z nich pôsobí podvedome. Vo všeobecnosti nie je rozumné zosielať kúzla na pritiahnutie konkrétnych partnerov, ale je lepšie zaklínať všeobecne vhodných partnerov, pre seba i druhých. Podvedomie vie obvykle omnoho lepšie a jemnejšie oceniť, kto je skutočne vhodným partnerom."

Překlad: Vibro

Vibrův překlad byl převzat z portálu Rituál

 

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019