Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Fra. Negentrophy

Tvorenie servitorov - Súčasný prístup

Používam túto metódu veľmi úspešne. Neustále však musím zdôrazňovať, že môj prístup je len určitým usmernením, s množstvom priestoru na osobnú interpretáciu a experimentovanie. Z historického hľadiska magik privolával do služby entity jeho vlastnej výroby, aby mu preukázali služby v rozsahu od tých prospešných až po zlovoľné. Zdá sa, že spôsoby ich tvorenia sú také rôzne ako sa líšia aj ich konkrétne účely. Nasledovné ponúkam ako osobný prístup k ich výrobe.

Úvodom by som uviedol, že za užitočný prvý krok považujem začlenenie tzv. kostrového sigília do štruktúry servitora. Je to v zásade obrázkové sigílium a la Austin Spare (aspoň jemu sa to prisudzuje), ktoré slúži servitorovi ako vôľa. (Poznámka: bolo mi povedané, že zväzujúce runy sa dajú tiež použiť a pre tých, čo s takýmto systémom pracujú môže byť užitočné toto preskúmať.) Nesmieme strácať zo zreteľa, že všetky veci ktoré sa zhodujú s jeho vôľou bude sledovať a všetky ostatné ignorovať. Zváž tiež, že servitor, ktorý „splní moje želania“, „prinesie mi šťastie“ trpí rovnakými problémami ako sigíliá s podobne hmlistými príkazmi. Servitori, ktorí obdržia počiatočnú vôľu obsahujúcu veľmi konkrétne príkazy a ciele pracujú omnoho lepšie. Navyše, vytvoriť celé série kostrových sigílií a vložiť do servitora „životnú silu“ v takom rozsahu, že získa veľkú citlivosť spôsobuje neskôr veľké ťažkosti pri spätnom reabsorbovaní. Mal som už problémy s relatívne hlúpymi entitami a zatiaľ som nemal odvahu (alebo nedostatok rozumu) aby som vytvoril extrémne „chytrého“ tvora. Začlenenie jednoduchého „vôľového“ sigília by malo na prácu stačiť a odporúčam to začiatočníkom.

Ak si už vytvoril kostrové sigílium, je čas ho obaliť mäsom. Bez toho, aby si mal vo vedomí jeho pôvodný účel, uprene sleduj sigílium v čo najhlbšom tranze. Začni vydávať monotónny zvuk. Pretvor svoj časopriestor na niečo ako vlhkú jaskyňu. Pozeraj sa na sigílium, nechaj ho pohybovať sa, daj mu formu, daj mu to, čo potrebuje k životu atď. Snažíš sa dostať do bodu, kedy môžeš kompletne vizualizovať svoj vlastný výtvor, aby si mu mohol dodať silu. Nechaj šialene pobiehať svoju predstavivosť, zatiaľ čo sigílium pulzuje formou a účelom. Zapamätaj si, musíš dôverne poznať jeho formu, takže ju stabilizuj predtým ako budeš pokračovať ďalej. Budeš vedieť, kedy je táto časť hotová, ak si dokážeš vybaviť a cítiť tvora v jeho celistvosti, zo všetkých pohľadov a bez premien. Budeš prekvapený, čo ti z neho vyšlo.

Teraz príšerku posilníme. S kompletne vizualizovaným servitorom a na mieste vhodnom pre túto fázu, ponechaj svoje vedomie, aby ho pohltilo. Dobrý nácvik tejto činnosti spočíva v počúvaní a pociťovaní vlastných automatických funkcií. Ako ich pociťuješ? Ako pociťuješ energiu, ktorá oživuje tvoju bytosť? Ako chutí, vonia, znie “dych života”? Počul som aj o ďalšom dobrom cvičení, kedy nájdeš nejaké zrazené zvieratko a po vyhrešení bezohľadného vodiča ho vezmeš do miestnosti, kde ťa nikto nebude vyrušovať a budeš pri ňom sedávať aspoň týždeň. Hľaď naňho, nechaj svoje vedomie nech ho obkrúži, dostaň sa do bodu, kedy môžeš cítiť larvy hemžiace sa vovnútri. Dostaň sa do štádia, kedy v ňom môžeš cítiť nový život, ktorý sa kŕmi, rastie a rozmnožuje sa. Cíť, ako sa stráca rozdiel medzi pozorovateľom a pozorovaným. Budeš cítiť celý proces rozkladania. Takéto druhy cvičení sú veľmi užitočné, lebo v budúcnosti chceš ustáliť a “byť si vedomým” týchto životných procesov vo svojom servitorovi v čo najprecíznejšom meradle a “vyživovať” ho týmito oživujúcimi princípmi. Znova, poznaj energiu, ktorú použiješ na jeho oživovanie. Doporučujem ofidiánsku metódu posilňovania. Čo sa týka vizualizácie, budeš pokračovať s fázou vyživovania, až pokým nebudú všetky jeho životné funkcie stabilné. Nie je povolená žiadna fluktuácia. To si môže vyžadovať značné množstvo času, trpezlivosti a energie. Po stabilizácii nastane vhodný čas na pomenovanie.

Po fáze posilňovania a kedykoľvek sú potrebné služby servitora) sa doporučuje uskutočniť rituály súvisiace s príkazmi pre daného servitora. Uisti sa, že každá konkrétna úloha je v zhode s jeho primárnymi príkazmi (Neposielaj bytosť s martickou aurou aby hľadala peniaze, mohlo by sa stať, že by si musel o ne bojovať!). Napríklad, ak bytosť s názvom “Braga” má ako primárny príkaz “nájsť nového sexuálneho partnera” (ako to bolo vyjadrené v kostrovom sigíliu), môžeš ju privolať rituálom a dať jej pokyny aby bola “nápomocná pri dnešnom večierku”. Táto fáza zadávania pokynov je to, čo budeš vykonávať ak požaduješ od obyvateľa duchovného sveta konkrétne úlohy. Osobne uprednostňujem jednoduché šamanské cestovanie po určitej meditácii, počas ktorej sa zosynchronizujem s tvorom, hoci iní môžu uprednostňovať henochiánske volania alebo jednoduché príkazy v bežnom jazyku. Zdôrazňujem dôležitosť uplatňovania vedeckej metódy na vlastné intuitívne zmysly.

V tomto momente bude to, čo máš konkrétne urobiť závisieť úplne od úloh servitora.

Napokon sa dostaneš do štádia, kedy budeš chcieť svoj výtvor absorbovať. Hovoriac z vlastnej bolestivej skúsenosti, entity nechcú byť absorbované.  To je prirodzené, keď si uvedomíme, aké množstvo práce sa investovalo do ich vytvorenia. Na ilustráciu, v istej minulej dobe, sme práve začali s takouto prácou, ktorej prvá časť bola absorpcia predtým vytvorených bytostí. Všetko čo k tomu poviem bolo, že tú noc sme končili s trinástimi štichmi na hlave (krv všade naokolo) a pokazeným účesom.

Poradil by som zobrať počiatočné sigílium do ruky, opakovať deklamáciu vôle znova znova a pritom si uvedomovať, že to, čo bola nezávisle vytvorená a stelesnená túžba, je len a len tvoje. Jeho sila bola tvojou silou, Vizualizuj ako sa rozpúšťa do stavu čistej energie, ktorú vťahuješ naspäť do seba. Toto všetko by sa malo odohrávať vo vhodnej atmosfére, kde to môžeš urobiť maximálne itenzívne a účinne. Kľúčovým momentom je uistiť sa, že máš pokryté všetky základné aspekty servitora.

Možností je mnoho a doporučujem, aby si experimentátorské nadšenie reguloval opatrnosťou.

 

Preložil: Vibro

 

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019