Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Peter Carroll

MAGICKÁ TEÓRIA

V ľudskej histórii zápasili o nadvládu alebo spojenectvo tri základné paradigmy – magický, materialistický a transcendentálny svetonázor. Ani transcendentálny (náboženský) ani magický spôsob myslenia nevykazuje známky úpadku, napriek pozoruhodným výkonom materialistického myslenia v rámci organizovanej vedy.

Mnoho súčasných magikov tvrdí, že hoci mágia a náboženstvo často v minulosti uzatvárali spojenectvá a vo veľkom si od seba požičiavali idey a techniky, mágia sa môže a aj by sa mala ustanoviť ako úplne samostatná disciplína. Niektorí zašli aj ďalej a tvrdia, že ak vysvetľujeme všetky zázračné javy skôr ako magické/parapsychologické udalosti než ako činy rozličných bohov a démonov, potom sa náboženstvo redukuje na čisto subjektívny psychologický jav. My by sme zašli ešte ďalej a tvrdili, že veda je štúdium tých foriem mágie, ktoré ležia na konci spektra pravdepodobnosti s vysokou spoľahlivosťou a náboženstvo je púha kompenzácia neúspechu v oboch aspektoch. Tí čo vedia zaklínajú, tí čo nevedia sa modlia, ako hovoria chaotici.

Ako teda vyzerá čisto magická paradigma?

Na vytvorenie modelov akéhokoľvek magického javu potrebujeme len tri veci. V prvom rade potrebujeme mechanizmus na prenos informácií priestorom a časom a na interakciu s mysľou a hmotou, keď k nej dorazia. Podruhé potrebujeme model mysle, ktorá vysvetľuje, prečo za bežných okolností pôsobí magicky tak strašne neúčinne, čo nám tiež vysvetlí zvláštne empirické postupy, ktoré môžu zlepšiť ich účinnosť. Potretie potrebujeme teóriu viacnásobného ja na vysvetlenie zjavných účinkov zdanlivo nadprirodzených entít.

Magici sa tradične spoliehali na dosť povrchné viery o silách, energiách, vibráciách alebo nadprirodzených bytostiach s rozličnými schopnosťami na prenos ich kúziel a príjem ich veštieb. Takéto idey často k obmedzovali pokusy s takými užitočnými činnosťami ako je napríklad retroaktívne okúzlenie a viedli k začleneniu úplne neodôvodnených, nadbytočných postupov a povier do magickej praxe. Konečne sa však zdá, že nová fyzika azda ponúkne počiatok rozumného vysvetlenia ne-miestneho a nečasového prenosu informácii.

Moderní západní magici vďačia mnoho za svoj model mentálnych mechanizmov mágie anglickému mágovi Austinovi Osmanovi Spareovi. Explicitne vyjadril základy v pozadí empirických postupov, ktoré magici vždy používali. Nevedomé alebo podvedomé časti mysle boli vždy ďaleko parapsychologicky účinnejšie ako vedomé časti. Takže je potrebné, aby si nejakým trikom zmanipuloval nevedomé časti k činu, tým, že vedomé časti zamestnáš nejakou analógiou alebo symbolom toho, čo chceš dosiahnuť, najlepšie v stave vybičovaného vzrušenia alebo tranzovej strnulosti. Ak sa zaoberáš abstraktnou reprezentáciou, nemyslíš na cieľ. Koncentruješ sa úplne na symbol a necháš konať svoje mocnejšie podvedomie. Ak si vedome nedokážeš spomenúť čo má daná predstava znamenať, tento trik mysle bude fungovať ešte lepšie. Účinok všetkých zjavne iracionálnych postupov zo starých kníh o mágii a čarodejníctve závisí od princípu odvrátenia vedomej mysle približne analogickou reprezentáciou túžby, ktorá spúšťa pomalšie a emotívnejšie podvedomie na projekciu alebo príjem informácií pre očarovanie alebo veštenie.

Mnoho zo starej symboliky má však dnes už len malý význam, takže môžeš jednoducho napísať svoje želanie, pomiešať písmena do bezvýznamného sigília a potom sa stať berserkom alebo vstúpiť do tranzu a pritom sa naň koncentrovať, najlepšie potom, ako zabudneš za akým účelom si ho spravil. Ako pomôcku pre zábudlivosť si priprav kopec sigílií a nabíjaj ich na konci týždňa.

Väčšina magikov na hrane okultnej metafyziky uprednostňuje prácu s paradigmou viacnásobných ja, pred používaním novonáboženských hypotéz objektívnych, samostatných duchovných entít alebo bytostí. Ak dokážeš evokovať alebo invokovať „umelú“ entitu, boha alebo démona a získať výsledky rovnako dobré ako od údajne „skutočných“, potom sa stane pokušenie považovať všetky skutočné bytosti za umelé veľmi silným. Ľudia vždy vytvárali bohov na svoj vlastný obraz a aj najzbežnejšie historické skúmanie odhalí synkretickú povahu všetkých božstiev.

Potom v rámci paradigmy viacnásobných ja sa všetci bohovia, démoni, služobní duchovia a tak ďalej javia ako rozličné extrémne stavy mysle, ku ktorým hľadá magik prístup pre rôzne účely. Väčšina ľudí sama zakúsila takmer skutočnú posadnutosť aspoň láskou, vášňou alebo hnevom do určitej miery a zistili, že sa správajú neobyčajným spôsobom. Magici zámerne skúmajú takéto oblasti mysle aby zistili, aké zvláštne schopnosti sa tam nachádzajú. Napriek uisteniam konvenčnej psychológie a postmonoteistickej kultúry máme všetci mnohé ja. Iba selektívna amnézia rozlišuje medzi jej patologickými, klinickými a bežnými prejavmi.

Často sa nás pýtajú, čo sa stalo s romantikou čarodejníctva v tvojom diele, Pete? Čo sa stalo s čiernymi róbami, magickými kruhmi horiaceho benzínu, dobrovoľnou nahotou, sexuálnou mágiou a ručne vyrobenými runovými mečmi? Nuž, stále máme veľkú slabosť pre tieto veci a rešpektujeme ich psychologickú hodnotu; nájdete ich mnoho v našich prvých dvoch knihách[1].

Na tejto strane však ponúkame miesto pre tých, ktorí si želajú diskutovať o základných teóriách, metafyzike a fyzike mágie, vrátane myšlienok a rovníc uvedených v našej druhej a tretej knihe[2]. Ramsey Dukes poznamenal, azda s istým smútkom, že veda má dokonalé metódy a nedokonalé teórie, kým mágia často obsahuje dokonalé teórie a nedokonalé metódy. Týmto myslel, že veda predpokladá, že každý školený vedec môže vykonať konkrétny experiment a výsledky môžu zmeniť teóriu, ale mágia si často tak nárokuje na dokonalé teórie, že ich zlyhanie v praxi len potvrdzuje nedostatok duchovnej sily operátora, alebo nejaký iný nedefinovateľný nezmysel.  Teraz musíme naisto opustiť takéto stredoveké myšlienky a skúmať mágiu tvrdou racionalitou, ak si želáme pochopiť vesmír a nás samých v jednote a úplnosti.

Myšlienky uvedené v tejto práci predstavujú značne ortodoxný pohľad na mágiu chaosu, hoci nie všetci magici chaosu  zdieľajú autorov záujem o kvantovú parapsychologickú teóriu. Autor založil a viedol Magický pakt thanaterótovych iluminátov prvých päť rokov jeho existencie a po stiahnutí sa z neho zohráva rolu poradcu.

  

1.) Ide o “Liber Null & Psychonaut” a “Liber Kaos” (pozn. prekl.)
2.) Psybermagick: Advanced ideas in chaos magic (pozn. prekl.)

 

Preložil Vibro

Převzato z portálu Magic World

 

 

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019