Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Tzimon Yliaster

Rítus víru podľa Tzimona Yliastera

Kvôli právnemu nároku, ktorý si uplatňuje IOT, nemôžem uviesť Rítus víru v úplnosti. Rituál napísal Peter Carroll a IOT sa rozhodla zakázať jeho zverejnenie v akomkoľvek médiu. Takže toľko.

Nič v autorskom práve mi však nezabraňuje, aby som vám rituál neopísal (to som si skontroloval), takže tu je zhrnutie rítu. Majte na zreteli, že toto nie je pôvodná forma v akej ju uviedol Carroll, všetky prvky a činnosti sú však reprodukované mojimi vlastnými slovami.

 1. Stoj.
 2. Niekoľko krát sa dobre a hlboko nadýchni. Uvoľni sa.
 3. Dupni nohou a skríkni HUT (to znamená začiatok).
 4. Natiahni oba ukazováky a spoj ich pred sebou. Povedz XIQUAL UDINBAK, čo približne znamená „prejav chaos“. Vizualizuj svetelný bod pri špičkách prstov
 5. Oddeľ prsty tak, že nakreslíš pred sebou vertikálnu (zvislú) čiaru . Povedz XIQUAL UZARFE D ’ KYENG. To znamená približne „prejav éter, Planckovu konštantu“. Éter hučí potenciálom, Planckova konštanta je maximálnou kontrakciou. Vizualizuj astrologický symbol Saturnu na vrchole zvislej čiary a grécke písmeno psí naspodu.
 6. Pritiahni ukazováky k sebe ale stále vizualizuj čiaru so symbolmi na koncoch.
 7. Nakresli špičkami prstov čiaru kolmú na prvú čiaru a hovor pri tom XIQUAL KUDEX, EACHT (približne: prejav svetlo a tmu). Na jednom konci čiary vizualizuj guľu svetla a na druhom guľu tmy.
 8. Opakuj bod 6.
 9. Nakresli ďalšiu čiaru v 45 ˚ uhle k prvým dvom. Povedz XIQUAL ASHARA DIJOW – znamená približne „prejav oheň a vzduch“ (znamenajú tiež energiu a čas). Na ich reprezentáciu sa môže použiť množstvo symbolov, vrátane osobne vytvorených sigílií. Zvyknem používať staré alchymistické trojuholníky, ale to je len tradícia – aspoň takto vo mne prehovára.
 10. Zopakuj krok 6.
 11. Posledná čiara! Kolmo na čiaru z bodu 9, s frázou XIQUAL THALDOMA, NOBO (znamená približne voda a zem, alebo priestor a hmota). Presne ako v kroku 9. Použi akékoľvek symboly, ktoré fungujú.
 12. Dopraj si času, uisti sa, že dokážeš plne vizualizovať čiary a symboly. Nesnaž sa kontrolovať farbu, nechaj ju, nech sa objaví sama (toto je jeden zo spôsobov ako objaviť svoju oktarínovú farbu) 1 .
 13. Povedz XIQUAL ONGATHAWAS (prejav vír) a učin gesto ľavou rukou, ktoré naznačuje pohyb roztáčania kolesa. Pohyb môže byť od myknutia prstom až po mávnutie celou rukou.
 14. Použi dych na zrýchlenie počiatočného točenia. Nech sa každým nádychom a výdychom krútňava točí rýchlejšie. Pokračuj, pokým sa nezačne javiť ako trojrozmerná, akoby si do nej mohol vložiť ruku.
 15. Tvoj vír je teraz otvorený! Zakrič XIQUAL CHOYOFAQUE (prejav dielo chaosu) alebo, ak pociťuje potrebu, nejakú podobnú frázu. Môže byť v akomkoľvek jazyku, ktorý si zvolíš. V skutočnosti na tom nezáleží (to platí o všetkých načrtnutých krokoch. Používanie zvláštnych jazykov, ako je napríklad uraniánska barbarčina 2 pomáha rozrušiť vedomú myseľ a tým aj psychického cenzora).
 16. Venuj sa veci, ktorú si sa rozhodol vykonať.
 17. Keď už si ukončil všetku činnosť s vírom, znova silno vizualizuj.
 18. Ukáž naň ukazovákom ľavej ruky a spýtaj sa ANGBIX? (ako?)   Potom prostredníkom a pýtaj sa POHUTH? (prečo)? a napokon palcom s otázkou WOKAC? (čo?). Toto sú tri základné otázky, ktoré zodpovedajú   materializmu/vede, spiritualite/náboženstvu a mágii, podľa Carrollovej teórie eónov.
 19. Vidíš trojuholník sformovaný troma vystretými prstami? Vizualizuj ho ako niečo podobné gombíku na ovládanie hlasitosti, pevný trojuholník. Otoč „gombíkom“ v protismere hodinových ručičiek aby si vír vypol, s výkrikom AEPALIZAGE „imanentizuj eschaton“. Pre úplný popis eschatonu je najlepšie konzultovať Carrollove diela, potom sa vráťte a diskutujme o tom, aby sme mohli spolu nesúhlasiť, pokým nezistíme čo presne eschaton znamená pre každého z nás := }
Vortex.jpg

Samozrejme, rôzni ľudia nachádzajú variácie tejto magickej práce, ktoré sú pre nich účinnejšie. Toto je ako ho robím ja – pre mňa. Zistil som, že tón hlasu, ktorý zodpovedá úmyslu práce ktorá nasleduje po víre, mi funguje lepšie. Ďalší človek s ktorým som pracoval   kreslí čiary v iných dimenziách, miesto štyroch čiar na plochom povrchu. V každom prípade základná symbolika je napodobenina procesu, ktorým sa prejavil samotný vesmír z kvantovej polievky.

Je to výborný univerzálny druh magického diela a Carrollovi by sa mali priznať zásluhy za jeho vytvorenie.

A takto sa to, mojimi vlastnými slovami a skúsenosťami, robí. Vaše prevedenie sa môže líšiť.

 


 

1) Oktarínová farba – ôsma farba mágie chaosu v Carrollovej koncepcii ako ju prezentuje v Liber Kaos (názov prevzatý z humorných fantasy T. Pratchetta). Jej odtieň je pre každého magika iný. Oktarínová mágia je mágia v najčistejšej forme, neaplikovaná mágia, ktorá slúži výlučne rozvoju magickej osobnosti (pozn. Vibro.)  

2) nesystematický umelý jazyk vyvinutý pre rituálne potreby mágie chaosu (pozn. Vibro.)

 

Preložil Vibro

Převzato z portálu Magic World

 

  Zpět do nadřazené sekce Rituály & praktická magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019