Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Doktor Bůh

Sukuba nástrojem Larvální magie

Často masturbuješ, ani tvé přítelkyně tě nedokážou dokonale uspokojit? Cítíš frustraci z promrhaného semene? Nezoufej. Tady máš recept jak celou situaci bravurně zvládnout.

Z různých zdrojů se můžeš dozvědět jak je pro magickou praxi důležité vyhrát boj se svými larvami stvořenými z vášní. Boj se sexuální larvou se může jevit obzvláště obtížný. Toto ti jistě potvrdí každý, kdo našel třeba již v útlém mládí zalíbení v onanii. Tato larva se prakticky nedá dokonale rozpustit obecně známými metodami, takže nemá smysl proti ní bojovat. (Rozpouštět jakékoli larvy považuji za velmi barbarské zacházení s energií! Takové počínání je hodno magických břídilů.) Napětí střádané mnoho let se musí "vyžít", proto je mnohem účinnější, a hlavně praktičtější, se s larvou domluvit. Larva pak hledá a nachází mladé dívky, sexuálně nezkušené, ne však panny. S nimi pak můžeš zažívat příjemné chvíle plné vášně.

Larva, takříkajíc v surovém stavu, je nepoužitelná. Je třeba ji upravit a dynamizovat. Rituál úpravy larvy se nejlépe provádí v dopravním prostředku, ideální je vlak (delší trasa).

Uvědom si důvod operace. Zcelit a dynamizovat svou sexuální larvu za účelem setkání se s ní ve hmotném těle. Pak na to zapomeň.

Ilustrace k textu

Najdi si pohodlné místo v kupé, zavři oči, uvolni se a začni meditativně vzpomínat na své první pokusy s onanií. Od své první zdařilé onanie pokračuj dále až po současnost. Vzpomeň si na ženy, které sis při onaniích představoval, snaž se zachytit pocity, které jsi při tom prožíval, zaměř se také na tajná přání, která tě vzrušovala. Zajdi do těch nejjemnějších nuancí toho všeho. Při tomto počínání jistě ucítíš mocné vzrušení, které je důkazem správného provádění rituálu. Vzrušení muže být tak mocné, že až svádí k onanii. Jenže sedíš klidně ve vlaku, prostředí ti pomůže nepropadnout svodům. Oči měj zavřené, vlak svým monotoniím zvukem tě jemně konejší, právě do toho správného duševního stavu pro operaci tohoto typu. Nesmíš usnout, stále zůstávej na hraně spánku a bdění. Ve své meditaci musíš jít ještě dále. Uvědom si, že každá onanovací epizoda tvého života je vlastně jedno chapadélko sexuální larvy. Vše je propojené a vše je vlastně jedna bytost, která se zrodila s prvním výronem semene při ejakulaci. Pokud toto zvládneš, vytvořil jsi vlastně jádro bytosti (sukuby). Tímto však meditace nekončí. Jádro musíš přetvořit do podoby tzv. ideální ženy. Představě, kterou jsi vybudoval v předchozí fázi, dej tělo. Toto tělo si musíš představit do nejpodrobnějších detailů. Nezaměřuj se v představě pouze na určité partie těla fantomické ženy. Celému tělu věnuj stejnou péči. Představuj si jako by sis ji celou prohlížel pod lupou. Pak na vše zapomeň. (Detailní představa těla je velmi důležitá pro dobrou funkčnost larvy.) Při zapomínání ti může opět pomoci okolí, vlak třeba právě přijel do stanice, ve které vystupuješ a ty se musíš zabývat všedními věcmi, spojenými s odchodem z vlaku.

Sukuba je v této fázi již hotova, je třeba ji jen trochu nakopnout. Vyčkej si na nutkaní k masturbaci. Jdi na to. Při onanování si představuj jak souložíš s fantomem, kterého si vytvořil ve vlaku. Takto postupuj při svých onaniích tak dlouho, dokud neucítíš že žije. Může se stát, že si toho všimneš již při první masturbaci. Citlivější mágové už když začnou vážně uvažovat o provedení rituálu, cítí jakoby je něco zevnitř nabádalo k provedeni operace.

Zcelení a dynamizace larvy je první fází celého procesu. Nauč se larvu ovládat, k tomuto účelu slouží, pro larvu humánní, ale velmi účinný rituál tzv. bezpocitové masturbace. Tento postup může vypadat poněkud obscénně, účinky jsou však překvapivě mocné.

Jdi na toaletu, postav se jakoby si šel na malou, jenže místo vyměšování začni onanovat, pro dosažení erekce můžeš použít erotické představy. Těsně před ejakulací v sobě odpoj všechny pocity související s orgasmem. Výron semene ti musí připadat jakoby si prostě jen vyměšoval moč. Také si při tom uvědom, že tento rituál provádíš za účelem donucení larvy hledat si hmotné tělo. Pak na vše zapomeň. Někdy má larva tendenci shromažďovat astrální látku pro svou materializaci a nechce se vtělovat do hmotných žen. Bezpocitová masturbace ji dokáže přesvědčit. Pokud larva příliš obtěžuje nucením k onanii, vyplatí se o ni říct nezúčastněné osobě. Vhodným objektem může být muž frustrovaný dlouholetým manželstvím. Energie, od které si pomůžeš se mu bude jistě hodit k zpestření jistě nudného sexuálního života. Larva se může v takové situaci i sama materializovat. K zvládání larvy může též pomoct nakreslit si ji na papír.

Doporučuji ti navštěvovat často místa, kam se chodí seznamovat mladé dívky, aby larva měla z čeho vybírat. Jestliže tak nebudeš činit, larva tě bude trápit. Když se budeš seznamovat s dívkou, kterou si larva vybrala pro své vtělení, nesmíš v žádném případě přemýšlet o čemkoli, co by mohlo souviset s výše popisovanými rituály! Larvu by to při vtělování velmi rušilo. Za nějakou dobu zpozoruješ, že ti do života vstupuje nějak moc osudových žen, které jsou přesně podle tvého gusta. Tento úkaz svědčí o dobrém zvládnutí rituálu.

Časem, až si prožiješ všechny, i ty nejtajnější sny a přání, se jádro sukuby vyčerpá. Elementární tělo, které je pak různými vtěleními jaksi zocelené, lze velmi úspěšně využívat i k jiným účelům. Tyto ideje je vhodné zohlednit již při aktu tvoření.

Závěrem chci varovat všechny před praktikováním popisovaných rituálů. Zříkám se jakékoli odpovědnosti za výše napsaná slova. Pokud se někdo rozhodne praktikovat popsané postupy, jedná na vlastní riziko a je plně zodpovědný za své činy.

 

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019